Atrodoties izmeklēšanas cietumā, jums ir tiesības uz cilvēka cieņu nepazemojošiem apstākļiem.

Lai novērtētu, vai apstākļi atbilst cilvēktiesību standartiem, jums jāpievērš uzmanība šādiem kritērijiem:

  • Vai vīrieši un sievietes tiek turēti atsevišķi?
  • Vai jūsu kamera ir pietiekami liela, ņemot vērā tajā turēto cilvēku skaitu?
  • Vai jūsu kamera ir tīra?
  • Vai jums ir sava gulta, matracis un sega?
  • Vai jūsu kamerā ir no pārējās telpas pilnībā norobežota tualete un izlietne?
  • Vai kamerā nav pārāk auksti vai pārāk karsti?
  • Vai dienas laikā ir pieejama dienasgaisma un nakts laikā – mākslīgais apgaismojums?
  • Vai jums ir iespēja iziet svaigā gaisā vismaz reizi dienā?
  • Vai jūs tiekat ēdināts trīs reizes dienā un jums ir pieejams dzeramais ūdens neierobežotā daudzumā?
  • Vai esat saņēmis nepieciešamos higiēnas līdzekļus?

Latvijā šie nosacījumi un standarti ir detalizēti aprakstīti Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā.  

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Turēšana neatbilstošos apstākļos var būt ļoti pazemojoša un radīt fiziskas un garīgas ciešanas, piemēram, ja jums tiek atteikts ēdiens vai ūdens vai jūs esat spiests savas dabiskās vajadzības kārtot citu kameras biedru priekšā, vai jums nav savas gultas un vairāku stundas ilgi jums nav iespējas nedz apsēsties, nedz apgulties. Apcietināto turēšana neatbilstošos apstākļos var tikt kvalificēta kā necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās.

Tomēr cilvēktiesību pārkāpums var tikt konstatēts vienīgi tādā gadījumā, ja pazemojošie apstākļi sasnieguši vismaz minimālo smaguma līmeni. Lai novērtētu, vai esat ticis turēts necilvēcīgos vai pazemojošos apstākļos, jāņem vērā tādi faktori kā situācijas ilgums, fiziskās un garīgās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis. Apstākļi aizturēšanas vietā parasti tiks vērtēti kopumā, nevis pamatojoties uz vienu atsevišķu gadījumu.

Necienīga apiešanās par spīdzināšanu var tikt uzskatīta vienīgi tad, ja attiecīgie apstākļi bijuši īpaši smagi un nežēlīgi un izraisījuši ļoti smagas ciešanas. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma