Apcietinājuma laikā jums ir tiesības uz veselības pārbaudi, ja tā ir nepieciešama. 

Veselības pārbaude pēc apcietināšanas

Ārstam jūs jāpārbauda trīs dienu laikā pēc jūsu ievietošanas izmeklēšanas cietumā, pacienta kartē jāapraksta jūsu veselības stāvoklis un jāieraksta pārbaudes rezultāti. 

Bezmaksas medicīniskā palīdzība

Kamēr esat apcietināts, jums ir tiesības uz valsts apmaksātu fizisku, kā arī garīgu medicīnisko palīdzību. Taču valstij nav pienākuma maksāt par visu. Vairāk par valsts apmaksātas medicīniskās palīdzības apjomu lasiet Ministru kabineta noteikumos Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes nodrošināšanas kārtība. Tomēr jums ir tiesības saņemt atsevišķus valsts neapmaksātus medicīniskus pakalpojumus, ja jūs par tiem maksājat pats.

Kas nodrošinās medicīnisko palīdzību?

Medicīnisko palīdzību parasti sniegs izmeklēšanas cietuma ārsts. Viņš arī lems par to, vai ir nepieciešams jums nodrošināt medicīnisko palīdzību citur. 

Pienākums ziņot par iespējamu noziedzīgu nodarījumu

Ārstam un viņa palīgpersonālam ir pienākums iesniegt cietuma administrācijai rakstveida ziņojumu, ja viņiem ir aizdomas, ka pret apcietināto, kuru viņi ārstējuši, ir izdarīts noziedzīgs nodarījums.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums

Pienācīgas medicīniskās palīdzības nenodrošināšana var tikt kvalificēta kā necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās vai pat spīdzināšana. Tomēr cilvēktiesību pārkāpums var tikt konstatēts vienīgi tādā gadījumā, ja medicīniskās palīdzības nenodrošināšana ir sasniegusi vismaz minimālo smaguma līmeni. Novērtējot, vai medicīniskās palīdzības trūkums bijis necilvēcīgs vai pazemojošs, jāņem vērā tādi faktori kā ciešanu ilgums, fiziskās un garīgās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis.

Medicīniskās palīdzības nenodrošināšana par spīdzināšanu var tikt atzīta vienīgi tad, ja tās liegšana bijusi īpaši nežēlīga un izraisījusi ļoti smagas ciešanas. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Tiesības uz dzīvību

Ja apcietinātais mirst tādēļ, ka viņam nav nodrošināta nepieciešamā medicīniskā palīdzība, ir pārkāptas tiesības uz dzīvību. Uzziniet vairāk par tiesībām uz dzīvību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma