Kaut arī esat apcietināts, jums joprojām ir tiesības sazināties ar ārpasauli. Protams, šīs jūsu tiesības un saziņas iespējas ir ierobežotas, taču nedrīkst tikt pilnībā liegtas.

Jūsu saziņas tiesības ir šādas:

  • informēt savu ģimeni par to, ka esat apcietināts;
  • satikties ar savu ģimeni un citiem jums svarīgiem cilvēkiem vismaz vienu stundu mēnesī;
  • sūtīt un saņemt vēstules pa pastu;
  • saņemt paciņas;
  • izmantot izmeklēšanas cietuma telefonu vismaz reizi nedēļā uz piecām minūtēm;
  • sūtīt un saņemt naudu;
  • rakstīt pašvaldības vai valsts iestādēm, kā arī nacionālajām vai starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām.

Vairāk par saziņas apjomu un ierobežojumiem lasiet Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā un Kriminālprocesa likumā

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Jūsu saziņas tiesības var ierobežot tikai ar likumu noteiktos gadījumos, turklāt jebkuram saziņas ierobežojumam jābūt nepieciešamam un samērīgam, citādi var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Uzziniet vairāk par saziņas tiesībām

Jūsu saziņu ar nacionālajām vai starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, jūsu aizstāvi, tiesu, prokuratūru vai – ja esat ārvalstnieks – savas valsts diplomātisko dienestu nedrīkst kontrolēt.

Jūsu tikšanās ar ģimeni vai citiem jums svarīgiem cilvēkiem parasti ir privātas, bet atsevišķos gadījumos pēc rūpīgas jūsu lietas un drošības apsvērumu analīzes var tikt nolemts, ka tām jānotiek apsarga klātbūtnē. Cietuma administrācijas lēmumam par šādu ierobežojumu jābūt labi pamatotam, un jums jābūt dotai iespējai to pārsūdzēt augstākai iestādei. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma