Vai apcietinājuma laikā jūs varat un kā varat tikt sodīts?

Jūs varat tikt sodīts, ja pārkāpjat izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumus vai ja jūs fiziski vai citādi ietekmējat citus apcietinātos vai vēršaties pret cietuma darbiniekiem. Soda veidus un to piemērošanas procedūru nosaka Apcietinājumā turēšanas kārtības likums

Ievietošana soda izolatorā

Visbargākais sods ir ievietošana soda izolatorā uz laiku līdz 15 dienām. Pat īslaicīga atrašanās soda izolatorā var atstāt ļoti negatīvu, sevišķi psiholoģiski, iespaidu uz cilvēku. Tādēļ saskaņā ar cilvēktiesībām ievietošana soda izolatorā, pat uz īsu laiku, nav uzskatāma par atbalstāmu soda veidu. To var piemērot tikai pēc ļoti rūpīgas faktu izvērtēšanas un tikai tādā gadījumā, kad nekādi citi soda veidi nebūs efektīvi. Īpaši rūpīgi jāapsver šā soda veida piemērošana jauniešiem un sievietēm. Grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, vispār nedrīkst ievietot soda izolatorā. 

Jūs varat tikt ievietots soda izolatorā tikai pēc tam, kad ārsts tam devis piekrišanu. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja esat ievietots soda izolatorā bez pamatota iemesla, uz ilgāku laiku nekā likumā noteiktais vai tur bijuši nepanesami dzīves apstākļi, var būt pārkāpts necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums un līdz ar to arī jūsu cilvēktiesības. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Resursi

Atjaunots 28/03/2023