Vai apcietinājuma laikā cietuma darbinieki var pret jums pielietot fizisku spēku?

Cilvēcīga izturēšanās

Jūsu apcietinājuma laikā ne apsardze, ne citi cietuma darbinieki nedrīkst pret jums izturēties necilvēcīgi vai pazemojoši. Tas nozīmē, ka viņi nedrīkst pret jums pielietot pārmērīgu fizisku spēku, nedz arī jūs pazemot kādā citā veidā, piemēram, ar aizskarošiem vārdiem vai tādām soda metodēm, kas nav atļautas ar likumu un nav savienojamas ar  cilvēktiesībām. Turklāt cietuma darbiniekiem jūs jāaizsargā no citiem apcietinātajiem, ja tie jūs aizskar fiziski vai citādi. 

Valstī jābūt likumiem un noteikumiem, kuros noteikts, kad un kādā veidā policijas darbinieki var pielietot spēku, un attiecīgajiem darbiniekiem jābūt speciāli apmācītiem, lai viņi spētu pareizi novērtēt spēka pielietojuma nepieciešamību. 

Izņēmumi

Ja jūs pats fiziski uzbrūkat apsardzei vai citiem apcietinātajiem vai nepakļaujaties izmeklēšanas cietumā noteiktajai kārtībai, apsardze var būt spiesta pielietot fizisku spēku, lai jūs savaldītu un pasargātu no savainojumiem gan jūs pašu, gan citus apcietinātos. Tomēr cietuma darbinieki nedrīkst pielietot lielāku fizisko spēku, kā nepieciešams, lai jūs savaldītu un piespiestu pildīt jūsu pienākumus. 

Ārsta pārbaude

Ja cietuma personāls pret jums pielietojis spēku, jūs ir jāizmeklē ārstam.

Ķermeņa pārmeklēšana

Atsevišķos gadījumos izmeklēšanas cietuma drošības interesēs var būt nepieciešams jūs pārmeklēt. To var darīt tikai tāda paša dzimuma persona kā jūs. Pārmeklēšanas nolūks nedrīkst būt jūsu pazemošana.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums

Apcietinātā fiziska iebiedēšana un draudēšana viņam var tikt kvalificēta kā necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās. Apcietinājuma laikā jūs varat justies īpaši neaizsargāts, jo atrodaties policijas uzraudzībā un nekur no tās nevarat aiziet. Šādā situācijā pret jums izturoties slikti, jums var tikt radītas ne tikai fiziskas sāpes un ciešanas, bet arī paliekošas un smagas psiholoģiskas traumas. Turklāt pat tikai spēka pielietošanas draudi var tikt uzskatīti par necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos.

Tomēr cilvēktiesību pārkāpums var tikt konstatēts vienīgi tādā gadījumā, ja pazemojošās darbības  sasniegušas vismaz  minimālo smaguma līmeni. Lai novērtētu, vai izturēšanās pret jums bijusi necilvēcīga vai pazemojoša, jāņem vērā tādi faktori kā attiecīgās izturēšanās ilgums, fiziskās un garīgās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis. Slikta izturēšanās var tikt atzīta par spīdzināšanu vienīgi tad, ja tā bijusi īpaši nopietna un nežēlīga un izraisījusi ļoti smagas ciešanas. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Tiesības uz dzīvību

Pārmērīga fiziskā spēka pielietošanas sekas var būt apcietinātā nāve. Ja apsardze ir pielietojusi nevajadzīgu nāvējošu fizisko spēku, ir pārkāptas tiesības uz dzīvību. Uzziniet vairāk par tiesībām uz dzīvību.

Uzziniet vairāk par fiziskā spēka pielietošanu un spīdzināšanu apcietinājuma laikā 

Resursi

Atjaunots 08/09/2021