Juridiskā palīdzība un aizstāvības sagatavošana

Jums vienmēr ir tiesības uz paša apmaksātu juridisko palīdzību. Dažos gadījumos juridiskā palīdzība tiek nodrošināta un apmaksāta no valsts līdzekļiem. Jums ir arī tiesības uz satikšanos un konfidenciālu saziņu ar savu aizstāvi.

Tiesības uz juridisko palīdzību

Apcietinājums jums var tikt piemērots, ja esat aizdomās turamais vai apsūdzētais krimināllietā. Jūsu lietas izskatīšana tiesā, iespējams, jau ir uzsākta. Tas, ka jums ir piemērots apcietinājums, nenozīmē, ka jums nebūtu tiesību sagatavot jūsu aizstāvību attiecīgajā lietā. Jūsu tiesības uz aizstāvības sagatavošanu ir noteiktas Kriminālprocesa likumā

Ir svarīgi, lai jums būtu advokāts, kas palīdz apstrīdēt apcietinājuma piemērošanu un sagatavot aizstāvību jūsu krimināllietā. Tādēļ jums ir tiesības uz juridisko palīdzību.  Latvijā tikai zvērināti advokāti  un viņu palīgi var būt aizstāvji krimināllietās. Uzziniet vairāk par aizstāvību kriminālprocesā

Jums ir tiesības arī aizstāvēt sevi pašam. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības atteikties no jurista palīdzības un pašam nodrošināt savu aizstāvību. Uzziniet vairāk par tiesībām pašam sevi aizstāvēt.  

Bezmaksas juridiskā palīdzība

Jums vienmēr ir tiesības uzaicināt paša izraudzītu un atalgotu advokātu. 

Tomēr noteiktos gadījumos advokātu jums piešķirs un viņa sniegto juridisko palīdzību apmaksās valsts. Tas var notikt šādos gadījumos: 

  • Jūs neesat uzaicinājis aizstāvi, bet aizstāvja piedalīšanās konkrētajā kriminālprocesā ir obligāta.
  • Jūs esat uzaicinājis aizstāvi, bet viņš kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties procesuālajā darbībā, kurā aizstāvja piedalīšanās ir obligāta.
  • Jūs neesat uzaicinājis aizstāvi, jo nevarat atļauties apmaksāt viņa palīdzību. Ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūsu finansiālais stāvoklis tiks vērtēts nevis subjektīvi, bet saskaņā ar attiecīgiem tiesību aktiem. 

Aizstāvja piešķiršanas procedūra ir noteikta Kriminālprocesa likumā.

Saziņa ar aizstāvi

Apcietinājuma laikā jūs varat brīvi sazināties ar savu aizstāvi, tomēr jums jāievēro izmeklēšanas cietuma iekšējā kārtība. Izmeklēšanas cietuma administrācijai jānodrošina tas, ka jūs varat satikties ar savu aizstāvi konfidenciālos apstākļos. Apsardze vai citas personas nedrīkst noklausīties jūsu sarunas vai veikt videonovērošanu. 

Jums ir arī tiesības zvanīt un rakstīt savam aizstāvim, un saņemt viņa vēstules. Jums ir tiesības uz konfidencialitāti. Tas nozīmē, ka izmeklēšanas cietuma personāls nedrīkst noklausīties jūsu sarunas vai lasīt jūsu vēstules.  

Ja jūs neprotat latviešu valodu, jums var būt tiesības uz valsts nodrošinātu tulka palīdzību reizēs, kad jūs tiekaties ar savu advokātu. Gadījumi, kad jums ir šādas tiesības, paredzēti Kriminālprocesa likumā.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jums nav bijusi iespēja uzaicināt aizstāvi un tādēļ jūs nevarējāt efektīvi apstrīdēt apcietinājuma piemērošanu, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību.  

Ja jums nav dota iespēja uzaicināt aizstāvi un tādēļ jūs nevarējāt pienācīgi sagatavot savu aizstāvību, ja notikusi neatļauta iejaukšanās jūsu saziņā ar aizstāvi vai jums nav bijusi iespēja aizstāvēt sevi pašam, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu

Resursi

Atjaunots 22/01/2024