Kompensācija par prettiesisku apcietināšanu

Kā pieprasīt kompensāciju par prettiesisku apcietināšanu?

Tiesības uz kompensāciju

Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju, ja uzskatāt, ka esat apcietināts prettiesiski. Šīs tiesības ir ietvertas Latvijas Republikas Satversmē

Situācijas

Kompensāciju jūs varat pieprasīt šādos gadījumos:

  • Jūs esat ticis apcietināts, bet vēlāk attaisnots vai krimināllieta pret jums izbeigta reabilitējošu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā jūs kompensāciju varat pieprasīt saskaņā ar speciālu likumu.
  • Pēc tam, kad esat pārsūdzējis lēmumu par apcietinājuma piemērošanu, augstākas instances tiesa atzinusi, ka izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmums par jūsu apcietinājuma tiesiskumu nav pareizs. Augstākas instances tiesa var atcelt lēmumu par apcietinājuma piemērošanu jums, bet nevar lemt par kompensācijas piešķiršanu prettiesiskas apcietinājuma piemērošanas dēļ.
    Tādēļ kompensācijas prasība šādā gadījumā jāceļ pret valsti vispārējās jurisdikcijas tiesā, pamatojoties tieši uz Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu. Šajā gadījumā ievērojamā procedūra ir noteikta Civilprocesa likumā.
    Prasības pieteikumā jums jānorāda visi šai sakarā svarīgie fakti, tiesības, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas, un jāizskaidro, kādā veidā tās tika pārkāptas. Kompensāciju jūs varat pieprasīt gan par materiālajiem zaudējumiem (piemēram, apcietinājuma laikā negūto peļņu), gan par morālo kaitējumu (piemēram, apcietinājuma dēļ ciesto pazemojumu). 

Resursi

Atjaunots 08/09/2021