Satversmes tiesa

Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesa, kas izskata lietas par Latvijas likumu un citu normatīvo aktu atbilstību cilvēktiesībām. Tā darbojas uz Satversmes tiesas likuma pamata.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma