Cilvēktiesību institūcijas

Lai noskaidrotu, vai ir pārkāptas jūsu cilvēktiesības, jums ir iespēja vērsties kādā no vairākām pieejamām cilvēktiesību institūcijām. Šādas institūcijas ir izveidotas gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī.

Katrai cilvēktiesību institūcijai ir ļoti specifiskas funkcijas, un tās darbojas uz dažādu likumu vai starptautisku līgumu pamata. Šeit būtu svarīgi saprast, ka:

  • Jūs varat vērsties cilvēktiesību institūcijās tikai tad, ja vispirms esat izmantojis visas citas pieejamās sūdzību iesniegšanas iespējas, piemēram, vērsies ar sūdzību tiesā vai iestādē, kuras pienākums ir to izskatīt.
  • Vienīgi tad, ja jūsu sūdzības nav devušas rezultātu un jūsu iespējamais cilvēktiesību pārkāpums nav ticis pietiekami izmeklēts vai atlīdzināts, jūs varat vērsties ar sūdzību kādā no cilvēktiesību institūcijām.
  • Šīs institūcijas izskatīs vienīgi jūsu iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu. Tās atkārtoti neizvērtēs visu jūsu lietu, ko skatījusi tiesa, un neatzīs par spēkā neesošu kādu valsts iestādes lēmumu.

Papildus sūdzību izskatīšanai tiesībsarga pienākums ir arī palīdzēt jums izprast jūsu cilvēktiesības un izskaidrot, kā tās aizsargāt.

Uzziniet vairāk par šādām cilvēktiesību institūcijām:

Atjaunots 21/03/2023