Kad var saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību?

Vēršoties Satversmes tiesā, sākotnējais pieteikums jāsagatavo jums pašam. Pieteikuma sagatavošanā valsts apmaksāta juridiskā palīdzība netiek sniegta. Jūs varat saņemt konsultāciju par pieteikuma (konstitucionālās sūdzības) sagatavošanu Latvijas Republikas Tiesībsarga birojā, kā arī izmantot Satversmes tiesas sagatavotos ieteikumus konstitucionālās sūdzības sagatavošanai

Tomēr līdzekļu trūkuma gadījumā jūs varat lūgt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību atkārtota pieteikuma sagatavošanai, ja pēc jūsu sākotnējā pieteikuma iesniegšanas Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, kā šā lēmuma vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai. Šādu juridisko palīdzību varat saņemt tikai tad, ja esat maznodrošināta persona vai citas īpašas situācijas dēļ jums ir grūtības aizstāvēt savas intereses tiesā.

piemērs Ja Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, jo nokavēts pieteikuma iesniegšanas termiņš, jūs nevarēsiet saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību atkārtota pieteikuma sagatavošanai.

Kā lūgt juridisko palīdzību?

Lai saņemtu valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, Juridiskās palīdzības administrācijā jāiesniedz iesniegums (aizpildīta juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa) par juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pirms konstitucionālās sūdzības iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. 

Konstitucionālās sūdzības iesniegšanas termiņš ir 6 mēneši pēc pārkāpuma vai pēdējā negatīvā lēmuma jūsu situācijā. Satversmes tiesa jūsu sākotnējo iesniegumu var izskatīt viena, vai, sarežģītākos gadījumos, divu mēnešu laikā. Tādēļ jau sākotnējais pieteikums Satversmes tiesai jums jānosūta, cik ātri vien iespējams. 

piemērs Ja pēdējais negatīvais lēmums jūsu lietā pieņemts šī gada 1. jūlijā, tad konstitucionālās sūdzības iesniegšanas termiņš iztecēs nākamā gada 1. janvārī. Valsts nodrošinātu juridisko palīdzību jūs varēsiet lūgt līdz šī gada 1. novembrim. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma