Jūs varat iesniegt pieteikumu (konstitucionālo sūdzību) Satversmes tiesā, ja uzskatāt, ka jūsu cilvēktiesības aizskar kāda tiesību norma. 

Taču pirms pieteikuma iesniegšanas jums jāņem vērā vairāki nosacījumi:

Cilvēktiesību aizskārumu ir radījusi tiesību norma

piemērs Satversmes tiesa neizskatīs jūsu pieteikumu par to, ka vispārējās piekritības tiesa nav pareizi izpratusi faktus jūsu strīdā.

Pārkāpums ir saistīts ar tādām pamattiesībām, kas minētas Satversmē

Satvermes tiesa pieņems un izskatīs pieteikumu vienīgi par jūsu cilvēktiesību aizskārumu.

piemērs Satversmes tiesa nepieņems jūsu pieteikumu, ja sūdzēsieties par neefektīvu valdības struktūru

Jūs varat sūdzēties vienīgi par pārkāpumu, kas vērsts pret jums vai citu personu, kuru jums ir tiesības pārstāvēt

Jūs nevarat sūdzēties par kādas citas personas cilvēktiesību aizskārumu, ja jums nav tiesību šo personu pārstāvēt.

piemērs Jūs varat iesniegt sūdzību par citas personas cilvēktiesību pārkāpumu, ja šī persona jums ir izsniegusi pilnvaru ar šādām tiesībām vai jums ir likumīgas tiesības pārstāvēt šo personu, piemēram, ja esat šīs personas likumiskais pārstāvis (aizgādnis, nepilngadīgā vecāks u. tml.).

Pirms pieteikuma iesniegšanas Satversmes tiesā jums vispirms jāizmanto visas sūdzību iesniegšanas iespējas

Satversmes tiesa nevar ierosināt lietu par iespējamo jūsu tiesību aizskārumu, ja vispirms nebūsiet mēģinājis atrisināt problēmu, izmantojot visas sūdzību iesniegšanas iespējas, kādas piedāvā Latvijas likumi.

piemērs Ja jūs uzskatāt, ka likums jums liedz pieeju parastai tiesai, tad vispirms jāmēģina vērsties šajā tiesā, lūdzot pieņemt jūsu sūdzību. Ja tiesa to atsakās pieņemt, šis lēmums jums jāpārsūdz visās pieejamajās apelācijas instancēs. Tikai pēc tam jūs varat iesniegt sūdzību Satversmes tiesā.

Jums ir jāiesniedz pieteikums 6 mēnešu laikā pēc pārkāpuma vai pēdējā negatīvā lēmuma jūsu situācijā

Pieteikums Satversmes tiesai jums ir jānosūta 6 mēnešu laikā pēc pēdējā valsts iestādes vai tiesas nolēmuma par jūsu situāciju. Ja jūsu gadījumā nav nevienas citas institūcijas, kur vērsties ar sūdzību, tad termiņš sākas no iespējamā pārkāpuma brīža.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma