Kā tiek izskatīts jūsu pieteikums?

Saņemot jūsu pieteikumu, Satversmes tiesa izskata, vai tas ir pareizi sagatavots un vai ir pamats to pieņemt. Tiesai ir jāizlemj par lietas ierosināšanu vai par atteikšanos ierosināt lietu viena mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas. Sarežģītos gadījumos tiesa šī lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz 2 mēnešiem.

Ja tiesa nolemj atteikt lietas ierosināšanu, tā nosūta jums savu lēmumu pa pastu. Šis lēmums nav pārsūdzams.

Ja jūsu pieteikums tiek pieņemts, tas tiek iekļauts sarakstā un gaida savu izskatīšanas kārtu. Kad tiesa sāk izskatīt jūsu lietu, tā pieprasa paskaidrojumus par jūsu sūdzību iestādei, kas pieņēmusi attiecīgo likumu vai noteikumus. Tiesa var prasīt arī jums iesniegt papildu informāciju un dokumentus.

Satversmes tiesa parasti lietas izskata rakstveida procesā. Tas nozīmē, ka tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos netiek rīkota. Izņēmuma kārtā tiesa var izlemt rīkot tiesas sēdi ar dalībnieku piedalīšanos. Šādā gadījumā tiesa jūs par to informēs.

Ilgums

Pilna lietas izskatīšana Satversmes tiesā, ieskaitot sprieduma sagatavošanu, var ilgt 9–10 mēnešus. Sarežģītos gadījumos šis laiks var būt ilgāks.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma