Tiesībsargs

Tiesībsarga birojs ir valsts institūcija, kas atbild par jūsu cilvēktiesību aizsardzību Latvijā. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs no valdības, parlamenta un tiesām.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma