Tiesībsargs var:

1. Pārbaudīt iespējamo jūsu cilvēktiesību pārkāpumu

Pārbaudes noslēgumā tiesībsargs izsniegs atzinumu, vai jūsu gadījumā ir bijis cilvēktiesību pārkāpums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesībsargs nevar mainīt vai grozīt tiesas un citu valsts iestāžu nolēmumus.

Tiesībsarga atzinums nav saistošs valsts iestādēm, taču tās var to ņemt vērā, izlemjot jūsu kompensācijas prasību. Piemēram, ja tiesībsargs ir atzinis, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas, jūs varat prasīt kompensāciju par šādu pārkāpumu. Tiesībsarga atzinums var palīdzēt pamatot jūsu sūdzību tiesā vai citā iestādē, kas to izskatīs.

2. Palīdzēt novērst līdzīgus pārkāpumus nākotnē pret jums vai citām personām

Ja tiesībsargs pārbaudē atklāj problēmu likumā vai valsts iestādes darbībā, tas var piedāvāt grozījumus vai izmaiņas, lai novērstu līdzīgus pārkāpumus nākotnē. 

3. Palīdzēt jums izprast jūsu cilvēktiesības un izskaidrot jums, kā tās labāk aizstāvēt

Ja neesat pārliecināts, vai jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas un vai tiesībsargs var izmeklēt jūsu gadījumu, pirms iesnieguma sagatavošanas jūs varat konsultēties ar Tiesībsarga biroju pa e-pastu (tiesibsargs@tiesibsargs.lv) vai tālruni (+371 67686768). Tiesībsargs var jums palīdzēt dažādos ar cilvēktiesībām saistītos jautājumos. Taču atcerieties, ka viņš nevar darboties kā jūsu jurists, sniegt jums neierobežotu bezmaksas juridisko palīdzību vai pārstāvēt jūs tiesā.

Tiesībsargs nevar:

Tiesībsargs var  pildīt tikai tos uzdevumus, kas tam ir uzticēti Tiesībsarga likumā. Tāpēc tas nevar:

  • atsaukt vai grozīt tiesas vai citu valsts iestāžu nolēmumus;
  • izvērtēt pierādījumus lietās, kas izskatītas tiesā;
  • sodīt valsts darbiniekus vai privātpersonas;
  • piešķirt jums kompensāciju jūsu cilvēktiesību pārkāpuma gadījumā;
  • sniegt jums juridisku padomu, ja tas nav saistīts ar cilvēktiesībām;
  • rakstīt jūsu vietā vai jūsu vārdā sūdzības tiesām vai citām valsts iestādēm vai sagatavot citus juridiskus dokumentus;
  • pārstāvēt jūs Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai citās starptautiskās institūcijās.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma