Kā tiks izskatīts jūsu iesniegums?

Saņemot jūsu iesniegumu, tiesībsargs lemj par pārbaudes lietas ierosināšanu. Ja pārbaudes lieta netiek ierosināta, tad tiesībsargs jums paskaidro šāda lēmuma iemeslus. 

Ja tiesībsargs izlemj ierosināt pārbaudes lietu, viņš jums vai valsts iestādei, par kuru sūdzaties, var pieprasīt plašāku informāciju. Ja nepieciešams, tiesībsargs var pieprasīt informāciju arī no citām institūcijām vai ekspertiem.

Pēc tam kad ir apkopota visa nepieciešamā informācija, lai pārbaudītu jūsu lietu, tiesībsargs sniedz savu atzinumu. Tajā tiesībsargs konstatē, vai jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas vai arī pārkāpuma nav bijis. 

Ja tiesībsargs konstatē, ka valsts iestāde ir pārkāpusi jūsu cilvēktiesības, viņš var informēt šo iestādi par savu lēmumu.  

Uzziniet vairāk par šāda lēmuma sekām šeit.

Cik ilgā laikā iesniegums tiek izskatīts?

Saņemot jūsu iesniegumu, tiesībsargs viena mēneša laikā izlemj, vai ierosināt par to pārbaudes lietu, un informē jūs par savu lēmumu.

Ja tiesībsargs ierosina pārbaudes lietu, tā jāpabeidz trīs mēnešu laikā no tās ierosināšanas.

Pārbaudes lietas termiņš var tikt pagarināts, ja jūsu lieta ir sarežģīta un tiesībsargam tās izskatīšanai vajag vairāk informācijas no citām institūcijām vai personām. Taču maksimālais pārbaudes lietas ilgums nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.

ievērojiet Jūsu iesniegums tiesībsargam vai pat pārbaudes lietas ierosināšana uz tā pamata neaptur nekādus citus termiņus, kas saistīti ar jūsu lietu Latvijas tiesās vai citās valsts iestādēs. Tas arī neaptur termiņu, kādā varat iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai citās starptautiskās cilvēktiesību institūcijās.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma