Datubāzes un reģistri

Jūsu personas datu vākšana, uzglabāšana un izmantošana datubāzēs un reģistros skar jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Ja šīs darbības nav likumīgas, to sekas var būt jūsu cilvēktiesību pārkāpums.

Personas dati lielos apjomos tiek vākti, apstrādāti un uzglabāti neskaitāmās gan valsts, gan arī privātās datubāzēs un reģistros, kas tiek izmantoti dažādiem mērķiem. Piemēram, jūsu identifikācijas datus un adresi var atrast gan Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā, gan bankas klientu datubāzē.

Publiskas un privātas datubāzes

Publiskās datubāzes pieder valsts iestādēm un tiek administrētas valsts vārdā. Jūsu personas datu iekļaušana šajās datubāzēs parasti ir ar likumu noteikta kā obligāta. Privātās datubāzes pieder privātām sabiedrībām, tādām kā uzņēmumi un organizācijas. Jūsu personas datu iekļaušanai šajās datubāzēs vienmēr ir nepieciešama jūsu piekrišana

Personas datu uzglabāšana un izmantošana gan publiskās, gan privātās datubāzēs tiek noteikta ar likumu un pieļauta tikai īpašos gadījumos. Šie gadījumi ir izsmeļoši norādīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Tiesības uz privāto dzīvi

Personas datu uzglabāšana jau pati par sevi ir iejaukšanās tiesībās uz privāto dzīvi, un šai ziņā nekādas nozīmes nav ne datu uzglabāšanas mērķim, ne to izmantošanas veidam, nedz arī faktam, ka attiecīgās darbības jums nevar radīt nekādas negatīvas sekas. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kā jūsu personas dati ir jāglabā publiskās un privātās datubāzēs un reģistros un kā jūs varat aizsargāt savas tiesības uz privāto dzīvi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma