Likuma normām jābūt pietiekami skaidrām un detalizētām, lai jūs varētu gūt pietiekamu priekšstatu par to, kādos apstākļos un ar kādiem nosacījumiem valsts iestādes drīkst iejaukties jūsu privātajā dzīvē, veicot izmeklēšanas vai operatīvās darbības. Turklāt likumā jābūt paredzētam tādam efektīvam mehānismam, kuru jūs varētu izmantot, lai sūdzētos par jūsu datu, iespējams, nepareizu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Ja uzskatāt, ka attiecīgās Kriminālprocesa likuma un Operatīvās darbības likuma normas nav pietiekami skaidras un precīzas vai neparedz efektīvus līdzekļus aizsardzībai pret iespējamām nelikumībām un pārkāpumiem un tādējādi  ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi, jūs varat iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Satversmes tiesā. Vairāk par to, kā sagatavojama konstitucionālā sūdzība, varat uzzināt Satversmes tiesas likumā un šeit.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma