Operatīvās darbības var tikt veiktas konkrēta kriminālprocesa ietvaros vai bez saistības ar kriminālprocesu. Tomēr, apstrīdot šīs darbības, jums abos gadījumos jāievēro viena un tā pati procedūra.

Atļauja operatīvās darbības veikšanai

Video, audio un saziņas kontroli var veikt tikai ierobežotu laiku un ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša atļauju. Ģenerālprokurors un viņa speciāli pilnvaroti prokurori uzrauga veikto operatīvo darbību likumību.

Sūdzības iesniegšana

Ja jums ir aizdomas vai jūs uzskatāt, ka operatīvās darbības pret jums veiktas prettiesiskā un/vai nesamērīgā veidā, tādējādi pārkāpjot jūsu tiesības uz privāto dzīvi, jūs varat iesniegt sūdzību prokuroram. Prokuroram būs jāpārbauda veikto operatīvo darbību likumība un jāsniedz ziņojums par konstatētajiem faktiem un saviem secinājumiem.

Tomēr, apstrīdot jums piemēroto operatīvo darbību likumību, varat saskarties ar šķēršļiem, jo valsts likumi neparedz efektīvus līdzekļus aizsardzībai pret iespējamu nepareizu vai ļaunprātīgu jūsu datu izmantošanu operatīvo darbību ietveros. Uzziniet vairāk, kā apstrīdēt neefektīvu tiesisko regulējumu.

Resursi

Atjaunots 22/03/2024