Video, audio un saziņas kontrole var tikt veikta tikai saskaņā ar izmeklēšanas tiesneša atļauju, kas noformēta lēmuma formā. Tādējādi jūs varat:

  • pārsūdzēt izmeklēšanas tiesneša lēmumu, ja nepiekrītat tam, ka kontrole bija nepieciešama, un uzskatāt to par nesamērīgu iejaukšanos jūsu privātajā dzīvē;
  • apstrīdēt darbību, ko veicis izmeklētājs vai cita kompetenta amatpersona, ja uzskatāt, ka tā nav veikta saskaņā ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu, atbilstošām tiesību normām un/vai ir veikta nesamērīgā, pārāk ierobežojošā veidā.

Izmeklēšanas tiesneša lēmuma pārsūdzēšana

Izmeklēšanas tiesneša lēmumu jūs varat pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesas priekšsēdētājam. Vispārējās jurisdikcijas tiesas priekšsēdētājs pieņems galīgo lēmumu, kurš nebūs pārsūdzams.

Jūs varat sūdzēties rakstveidā vai mutvārdos. Ja sūdzaties mutvārdos, jūsu argumenti ir jāprotokolē un jāparaksta gan jums, gan personai, kura tos protokolējusi. Ja jūs nesaprotat latviešu valodu – valodu, kurā notiek kriminālprocess un kurā tiek pieņemti lēmumi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību tādā valodā, kuru protat.

Sūdzību jūs varat iesniegt jebkurā pirmstiesas kriminālprocesa brīdī , kamēr krimināllieta nav nodota tiesai.

Speciālo izmeklēšanas darbību apstrīdēšana

Procesa virzītājs – parasti izmeklētājs vai viņa norīkotas institūcijas vai personas – ir tiesīgs veikt speciālās izmeklēšanas darbības.

Jūs varat sūdzēties:

  • procesa virzītājam, proti, izmeklētājam, ja darbību izmeklētāja uzdevumā veic cita persona (izmeklēšanas grupas loceklis vai procesuālā uzdevuma izpildītājs);
  • uzraugošajam valsts prokuroram, ja darbību veic izmeklētājs.

Ja nepiekrītat uzraugošā valsts prokurora vai procesa virzītāja lēmumiem, jūs varat sūdzēties amatā augstākam prokuroram, kura lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Jūs varat sūdzēties gan rakstveidā, gan mutvārdos. Ja sūdzaties mutvārdos, jūsu argumenti ir jāprotokolē un jāparaksta gan jums, gan personai, kura tos protokolējusi. Ja jūs nesaprotat latviešu valodu – valodu, kurā notiek kriminālprocess un kurā tiek pieņemti lēmumi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību valodā, kuru protat. 

Sūdzību jūs varat iesniegt jebkurā pirmstiesas kriminālprocesa brīdī, kamēr krimināllieta nav nodota tiesai.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma