Valsts iestādēm var tikt piešķirtas tiesības slepeni kontrolēt privātas telefonsarunas, kā arī e-pasta un pasta sūtījumus. Ja jūs tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu vai par valsts drošības apdraudēšanu vai jūs esat cieši saistīts ar citu aizdomās turamu personu, jūsu sakaru līdzekļus var pakļaut šādai kontrolei. Par to jūs vairāk varat uzzināt Kriminālprocesa likumā un Operatīvās darbības likumā.

Privāto sakaru līdzekļu kontrole var tikt veikta tādās formās kā: 

Speciālās izmeklēšanas darbības

Speciālo izmeklēšanas darbību ietvaros valsts iestādes var piemērot (pasta) korespondences  kontroli un izņemšanu, kā arī telefonsarunu un citu sakaru līdzekļu kontroli, piemēram, e-pasta un pasta sūtījumu kontroli kriminālprocesa ietvaros:

  • ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka saziņas materiāli var ietvert nepieciešamos pierādījumus, bet
  • tikai tad, ja ne ar kādiem alternatīviem līdzekļiem pierādījumus iegūt nav iespējams. 

Operatīvās darbības

Operatīvo darbību ietvaros pasta, elektroniskās un cita veida korespondences kontroli, kā  arī telefonsarunu, elektronisko sarunu un ar citiem sakaru līdzekļiem veiktu sarunu noklausīšanos var uzsākt, ja:

  • ir saņemta pamatota informācija par konkrētās personas saistību ar noziegumu vai
  • tiek apdraudētas valstiski svarīgas intereses, piemēram, valsts drošība. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Slepena kontrole var būt nepieciešama nacionālās drošības aizsardzībai un/vai nekārtību vai noziegumu novēršanai, bet attiecīgās darbības aizskar jūsu cilvēktiesības. Tomēr tikai prettiesiskas iejaukšanās gadījumā var tikt konstatēts, ka jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas.  

Vai šīs darbības veiktas likumīgi?

Lai novērtētu, vai izmeklēšanas vai operatīvās darbības pret jums veiktas likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas, un jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 22/03/2024