Jūsu attēls

Tiesības kontrolēt sava attēla izmantošanu ir daļa no cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz privāto dzīvi. Tādēļ šīs jūsu tiesības citiem ir jārespektē, lai nepieļautu cilvēktiesību pārkāpumu.

Jūsu izskats ir viena no galvenajām jūsu personības iezīmēm. Jūsu attēls ir unikāls, jo tas atspoguļo jūsu individuālās pazīmes, ar ko jūs atšķiraties no citiem cilvēkiem.

Jūsu attēls

Saskarsmē ar sabiedrību pastāv iespēja, ka jūs tiksiet fotografēts vai filmēts. Tādā gadījumā jūsu attēlu iegūs kāds cits un to varēs pavairot un vēlāk izmantot dažādiem mērķiem. Dažos gadījumos jums ir pienākums ļaut sevi nofotografēt, piemēram, kad fotogrāfija nepieciešama pases noformēšanai vai jūsu darba devēja personāla datu apkopojumam. Citos gadījumos jūs pats aktīvi dalāties ar savu attēlu, piemēram, ievietojot pašportretu (selfiju) interneta vietnē Facebook.

Tiesības uz savu attēlu

Cilvēktiesības, precīzāk, tiesības uz privāto dzīvi ietver tiesības kontrolēt sava attēla izmantošanu. Tiesības uz savu attēlu ietver tiesības iebilst pret to, ka cita  fiziskā persona vai iestāde uzņem, pavairo, saglabā vai publicē jūsu attēlu, un atteikt šādu iespēju.

Tomēr jūsu tiesības kontrolēt sava attēla izmantošanu var nonākt pretrunā ar citu personu tiesībām, visbiežāk citu personu tiesībām uz izteiksmes brīvību, piemēram, tādā gadījumā, ja žurnālists vēlas publicēt rakstu par sabiedrībai aktuālu tematu un jūsu attēls ir svarīga šīs publikācijas sastāvdaļa.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā atradīsiet skaidrojumu par īpašām ar personas attēla izmantošanu saistītām situācijām un arī par to, kā savas intereses līdzsvarot ar citu personu interesēm un kā aizstāvēt savas tiesības. 

Šī sadaļa veltīta fotografējot vai filmējot iegūtu attēlu apstrādes un publicēšanas jautājumiem. Uzziniet vairāk par videonovērošanu, ja vēlaties iegūt informāciju par situācijām, kad tiekat novērots ar videokameru (CCTV) palīdzību un jums šķiet, ka novērošana ir ielaušanās jūsu privātajā dzīvē.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma