Attēla izmantošana nozieguma kontekstā

Ja jūs tur aizdomās par nozieguma pastrādāšanu vai jūs esat pastrādājis noziegumu vai arī kā citādi esat iesaistīts kriminālprocesā, jums var rasties īpaša neaizsargātības sajūta saistībā ar to, ka jūsu personas dati tiek vākti, apstrādāti un izpausti citiem. Šis process ietver arī jūsu attēla izmantošanu. Šādam jūsu tiesību ierobežojumam jāatbilst noteiktiem kritērijiem, lai varētu uzskatīt, ka jūsu tiesības uz privātumu  ir ierobežotas likumīgi. 

Vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi?

Lai novērtētu, vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 06/06/2019