Dažkārt var gadīties, ka jūsu fotogrāfija tiek publicēta tādā veidā, ka rada nepatiesu priekšstatu par jūsu personību un darbību. Piemēram, jūsu attēls var tikt pārveidots, izmantojot speciālas datorprogrammas, tādas kā Photoshop, un rezultātā jūs sevi ieraugāt attēlotu pavisam negaidītā, varbūt pat aizvainojošā veidā.

Var gadīties arī tā, ka jūsu oriģinālā fotogrāfija tiek izmantota informēšanai par tādām lietām, kam nav nekāda sakara nedz ar jums, nedz attēlā fiksēto situāciju.

Jūsu tiesības un izteiksmes brīvība

Varbūt jums šķiet, ka jūsu fotogrāfijas publicēšana jums nepieņemamā veidā ir aizskārusi jūsu godu, cieņu un reputāciju. Tomēr jūsu ieinteresētība fotogrāfijas dzēšanā un/vai kompensācijas saņemšanā saduras ar izdevēja tiesībām uz izteiksmes brīvību un sabiedrības ieinteresētību būt informētai par aktualitātēm. Pretējās tiesības un intereses ir jālīdzsvaro, ņemot vērā īpašus kritērijus. 

Uzziniet vairāk par jūsu goda, cieņas un reputācijas aizsardzību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma