Kā sūdzēties?

Ja uzskatāt, ka jūsu attēls ir uzņemts vai izmantots nelikumīgi un jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas, jums ir tiesības sūdzēties.

Jūsu attēla uzņemšana, saglabāšana, publicēšana un jebkāda cita izmantošana ir uzskatāma par datu apstrādi un neapšaubāmi ierobežo jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Ja neesat devis piekrišanu savas fotogrāfijas uzņemšanai vai izmantošanai un/vai uzskatāt, ka tā apstrādāta prettiesiski, jūs varat sūdzēties par šīm darbībām, lai arī kas tās būtu veicis – valsts iestāde, fiziskā persona vai privāta sabiedrība.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kā aizstāvēt savas tiesības un kā pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad tās ir pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma