Pieprasījums datu pārzinim

Jums ir tiesības pieprasīt, lai iestāde vai persona, kuras rīcībā ir jūsu attēls, to atjauno vai dzēš.

Dažas iestādes, piemēram, universitāte vai banka, jūsu fotogrāfiju uzglabā savās datubāzēs vai izmanto klienta vai identitātes kartes izgatavošanai. Tādā gadījumā jūs varat lūgt savas fotogrāfijas aktualizēšanu, proti, nomaiņu pret jaunāku vai atbilstošāku fotogrāfiju. 

Jums ir tiesības lūgt, lai jūsu attēls tiek dzēsts, ja neesat piekritis tā uzņemšanai un/vai uzskatāt, ka nav tādu iemeslu, kuru dēļ tam vajadzētu būt attiecīgās iestādes vai personas rīcībā. Tā, piemēram, ja svešinieks bez jūsu piekrišanas ir jūs nofotografējis uz ielas vai ja jūsu fotogrāfija ir uzglabāta tāda lielveikala datubāzē, kura klients jūs vairs neesat,  jūs varat pieprasīt sava attēla dzēšanu.

Sūdzība Datu valsts inspekcijai

Ja iestāde vai persona atsakās to darīt, jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā. Savā iesniegumā jums jānorāda:

  • kādu darbību jūs gaidāt no iestādes vai personas; 
  • argumenti tam, kādēļ iestādei vai personai būtu jāizpilda jūsu pieprasījums;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno iesniegumam.

Datu valsts inspekcija novērtēs, vai datu pārzinis rīkojies likumīgi, un, ja nepieciešams, uzlikt datu pārzinim, par pienākumu aktualizēt vai dzēst jūsu attēlu.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā un turklāt pieprasīt kompensāciju. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai datu pārzinis rīkojies likumīgi, un, ja nepieciešams, liks Datu valsts inspekcijai uzlikt datu pārzinim par pienākumu aktualizēt vai dzēst jūsu attēlu. Tiesa var arī uzlikt datu pārzinim par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju, ja to esat pieprasījis.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma