Pieprasījums datu lietotājam

Jums ir tiesības pieprasīt no iestādes vai personas, kuras rīcībā ir jūsu attēls, šādu informāciju:

  • kādas jūsu fotogrāfijas ir savāktas; 
  • kurai personai vai institūcijai tās nodotas; 
  • kāds ir jūsu attēla apstrādes mērķis, juridiskais pamatojums un metodes.

Uzziniet vairāk par pieeju saviem personas datiem.

Sūdzība Datu valsts inspekcijai

Ja iestāde vai persona atsakās sniegt pieprasīto informāciju, jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā.

Savā iesniegumā jums jānorāda:

  • kādu rīcību jūs gaidāt no iestādes vai personas;
  • argumenti tam, kādēļ iestādei vai personai būtu jāizpilda jūsu pieprasījums;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno iesniegumam.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā un turklāt pieprasīt kompensāciju sakarā ar Datu valsts inspekcijas atteikumu. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, kā arī citas prasības varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai datu lietotājs rīkojies likumīgi, un, ja nepieciešams, liks Datu valsts inspekcijai uzlikt datu lietotājam par pienākumu nodrošināt jums pieeju informācijai par jūsu attēlu. Tiesa var arī uzlikt datu lietotājam par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju, ja to esat pieprasījis.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma