Privātā sfēra

Privātas personas atšķirībā no publiskām personām parasti nedarbojas publiskā kontekstā un neizraisa īpašu sabiedrības interesi, tāpēc pilnīgi pamatoti var cerēt, ka to privātums tiks respektēts. Jums kā privātai personai ir tiesības atteikt sava attēla uzņemšanu privātā vidē, un tajā jūsu privātums tiek aizsargāts augstā līmenī. Piemēram, būtu ļoti grūti attaisnot slepenu jūsu fotografēšanu jūsu paša mājās. 

Publiskā sfēra

Tas, ka esat privāta persona, neizslēdz iespēju, ka jūs dažkārt nonākat publiskā sfērā un piesaistāt sev sabiedrības uzmanību. Šādā gadījumā jūsu privātuma aizsardzības līmenis var būt zemāks. Piemēram, jūs varat kļūt sabiedrībai interesants tāpēc, ka esat tuvās attiecībās ar kādu publisku personu vai esat iesaistījies kādā īpašā notikumā, piemēram, tādā kā demonstrācija. 

Tiesības uz privāto dzīvi un izteiksmes brīvība

Situācijās, kas saistītas ar sabiedrības interesi, persona, kas fotografē privātas personas un publicē to attēlus, īsteno savu izteiksmes brīvību un tādējādi sasniedz leģitīmu mērķi – informē sabiedrību par tai aktuāliem un apspriešanas vērtiem notikumiem. Tomēr pat tādos gadījumos attēla izmantošanai jābūt likumīgai.

Vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi?

Lai novērtētu, vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privātumu var būt pārkāptas. Tādā gadījumā jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Vai jūsu attēla izmantošana ir atļauta ar likumu?

Jūsu attēla izmantošanai jābūt pamatotai ar likumu. Piemēram, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Par personu apliecinošiem dokumentiem jūsu attēls var tikt uzņemts un izmantots ar mērķi izsniegt jums oficiālu, personu apliecinošu dokumentu. Kā noteikts likumā Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, informācijas līdzekļiem ir tiesības publicēt vispārējas intereses informāciju, arī indivīdu fotogrāfijas, ja šīs publikācijas varētu veicināt sabiedriski nozīmīgu jautājumu apspriešanu.

Ja jūsu attēla izmantošana nav atļauta ar likumu, jūsu tiesības uz privātumu var būt pārkāptas. Tādā gadījumā atbildēt uz pārējiem jautājumiem vairs nav nepieciešams.

Vai jūsu attēls izmantots leģitīma mērķa sasniegšanai?

Jūsu attēla izmantošanas mērķis var būt citu leģitīmu interešu aizsardzība. Šīs leģitīmās intereses var būt, piemēram:

  • jūsu identificēšana valsts iestāžu un privātu sabiedrību vajadzībām; 
  • preses un citu plašsaziņas līdzekļu brīvība;
  • citu personu tiesības uz informāciju;
  • mākslas brīvība;
  • nozieguma novēršana un izmeklēšana, kriminālvajāšana utt.

Ja jūsu attēla izmantošanai nav leģitīma mērķa, tad tā nav likumīga un jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Vairs nav nepieciešams apsvērt jautājumus par jūsu attēla izmantošanas nepieciešamību un samērīgumu. 

Vai jūsu attēla izmantošana ir nepieciešama?

Jūsu attēla izmantošanai jābūt nepieciešamai un piemērotai leģitīmā mērķa sasniegšanai. Savāktajai informācijai jābūt svarīgai un atbilstošai mērķim, kura dēļ jūsu attēls tiek izmantots. Turklāt jūsu attēla izmantošana ir attaisnojama tikai tādā gadījumā, ja ne ar kādiem citiem, mazāk ierobežojošiem līdzekļiem leģitīmo mērķi nav iespējams sasniegt. Piemēram, vajadzētu apsvērt, vai nebija iespējams informēt sabiedrību, bet aizsargāt jūsu privāto dzīvi, publicējot konkrēto informāciju bez jūsu attēla.

Vai jūsu attēla izmantošana ir samērīga?

Konkurējošās tiesības un intereses – jūsu tiesības kontrolēt sava attēla izmantošanu un valsts vai citu personu leģitīmās intereses – ir taisnīgi jālīdzsvaro. Ja konkrētā gadījumā priekšroka dota citu personu interesēm, nevis jūsu tiesībām vai otrādi, šādai izvēlei jābūt pietiekami argumentētai. 

Līdzsvarojot pretējas tiesības un intereses, ir jāizvērtē dažādi aspekti. Par to vairāk uzziniet zemāk.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma