Konkurējošas intereses

Konkurējošās tiesības un intereses -

  • jūsu tiesības kontrolēt sava attēla izmantošanu un
  • valsts vai citu personu leģitīmās intereses –

ir taisnīgi jālīdzsvaro. Ja konkrētā gadījumā priekšroka dota citu personu interesēm, nevis jūsu tiesībām vai otrādi, šādai izvēlei jābūt pietiekami argumentētai. 

Izvērtēšana

Līdzsvarojot pretējas tiesības un intereses, jāizvērtē šādi aspekti:

Veids un apstākļi

Kādā veidā un kādos apstākļos fotogrāfija ir uzņemta?

Vai fotogrāfija uzņemta ar vai bez jūsu ziņas un piekrišanas? Ja bez, vai tomēr bija iespējams iegūt jūsu piekrišanu fotogrāfijas uzņemšanai? Turklāt, pat ja esat devis piekrišanu fotogrāfijas uzņemšanai, tas nebūt nenozīmē, ka esat automātiski piekritis arī tās publicēšanai. Jūsu attēla publicēšanai nepieciešama atsevišķa piekrišana. Taču piekrišana nav vajadzīga tāda attēla publicēšanai, kurā redzamas vairākas neidentificējamas personas (piemēram, jūs kopā ar vairākām citām personām esat nofotografēts  lielas demonstrācijas dalībnieku vidū).

Vai fotogrāfs nav izmantojis nelegālus paņēmienus, piemēram, slepeni fotografējis jūs sauļojamies jūsu paša dārzā? Šādā gadījumā ne tikai bez jūsu ziņas un piekrišanas ir uzņemts jūsu attēls, bet notikusi daudz nopietnāka ielaušanās jūsu privātajā dzīvē.

Konteksts

Cik populāra ir attēlā redzamā persona, un kādā kontekstā tās attēls ir fiksēts?

Vai jūs var uzskatīt par populāru personu? Varbūt esat zināmā mērā ienācis publiskajā sfērā un bijis iesaistīts kādā sabiedrības interesi izraisošā notikumā? Tādā gadījumā jūsu privātās dzīves aizsardzības līmenis ir zemāks.

Izmantošanas mērķis

Kāds ir fotogrāfijas izmantošanas mērķis?

Ja jūsu fotogrāfija jau ir publicēta, pārejiet pie nākamajiem jautājumiem. 

Ja jūsu fotogrāfija uzņemta bez nolūka to publicēt, fotogrāfa plāniem nākotnē izmantot jūsu attēlu jābūt samērojamiem ar jūsu tiesībām kontrolēt sava attēla izmantošanu.

Sabiedrības interese

Vai attēlam ir nozīme vispārēju interesi izraisoša jautājuma apspriešanā?

Vai fotogrāfijā fiksēta tāda situācija vai notikums, kas piesaista īpašu sabiedrības interesi? Sabiedrībai ir tiesības būt informētai par tādiem vispārēju interesi izraisošiem notikumiem kā, piemēram, politiskas norises, noziegumi, katastrofas, demonstrācijas. Šādās situācijās jūsu tiesībām kontrolēt sava attēla izmantošanu jābūt samērojamām ar sabiedrības tiesībām būt informētai. 

Iepriekšējā izturēšanās

Kāda ir bijusi attēlā redzamās personas iepriekšējā izturēšanās?

Šis kritērijs ir svarīgs tikai tad, ja esat jau iepriekš atklājis privātu informāciju par sevi un ļāvis savas fotogrāfijas publicēt plašsaziņas līdzekļiem. Tādā veidā jūs esat apliecinājis savu pozitīvo attieksmi pret to, ka jūsu privātā dzīve tiek apspriesta publiski, un tādēļ jūsu privātās dzīves aizsardzības līmenis ir zemāks. Tomēr vienīgi tā fakta dēļ, ka iepriekš esat sadarbojies ar plašsaziņas līdzekļiem, jums nevar vispār tikt liegta aizsardzība pret jūsu attēla publicēšanu.

Publicēšana

Kāds ir publicētā attēla saturs, forma un publicēšanas sekas?

Vai jūsu fotogrāfija tika uzņemta īpašos apstākļos, bet publicēta kopā ar informāciju pavisam citā kontekstā, kas var novest pie aplamiem pieņēmumiem? Varbūt jūs esat attēlots aizskarošā veidā? Šādos gadījumos ir jāpārbauda, vai attēla publicēšana nav kaitējusi jūsu godam, cieņai un reputācijai, jo neslavas celšana plašsaziņas līdzeklī ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu. 

Vai publikācija jums ir radījusi emocionālu stresu vai cita veida kaitējumu? Ja tā ir, tad jūsu tiesības uz privātumu ir īpaši smagi skartas. 

Cik populārs ir laikraksts vai mājaslapa, kurā fotogrāfija publicēta? Jo lielāka mērķauditorija, jo vairāk ir aizskarts jūsu privātums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma