Publiskas personas spēlē noteiktu lomu sabiedrības dzīvē, darbodamās politikas, ekonomikas, mākslas, sociālajā, sporta vai jebkurā citā jomā. Publiskas personas ir politiķi un citi populāri cilvēki, tādi kā sportisti, aktieri, supermodeļi, biznesmeņi un citas slavenības.

Privātuma līmenis

Publisku personu dzīve un darbība visdažādākajos aspektos, bet jo īpaši politikas jomā, parasti interesē ļoti plašu sabiedrību. Publiskas personas ir izvirzījušās sabiedrības uzmanības centrā, tāpēc ir spiestas samierināties ar to, ka pret tām tiek vērsti daudz vērīgāki skatieni nekā pret privātām personām. Atsevišķos gadījumos sabiedrības tiesības būt informētai var pat pārsniegt publisko personu privātās dzīves robežas. Tas nenozīmē, ka publiskām personām nebūtu tiesību uz savas privātās dzīves un sava attēla aizsardzību, taču tām jārēķinās ar daudz zemāku privātuma līmeni nekā privātām personām.

Tiesības uz privāto dzīvi un izteiksmes brīvība

Uzņemot un publicējot publisku personu fotogrāfijas, izdevējs, parasti plašsaziņas līdzeklis, īsteno savu izteiksmes brīvību un tādējādi sasniedz leģitīmu mērķi – informē sabiedrību par to interesējošiem un apspriešanas vērtiem notikumiem. Tomēr katrā konkrētā gadījumā ir jāizvērtē personas attēla izmantošanas samērīgums un nepieciešamība. 

Vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi?

Lai novērtētu, vai jūsu attēls ir izmantots likumīgi un jūsu privātums ir pienācīgi ievērots, meklējiet atbildes uz turpmāk norādītajiem jautājumiem. Ja kaut vai viena atbilde būs negatīva, jūsu tiesības uz privāto dzīvi var būt pārkāptas. Tādā gadījumā jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Iedziļinies

Resursi

Atjaunots 06/06/2019