Vai jūsu attēla iegūšana un izmantošana ir samērīga?

Konkurējošas intereses

Konkurējošās tiesības un intereses –

  • jūsu tiesības kontrolēt sava attēla izmantošanu un
  • valsts vai citu personu leģitīmās intereses –

ir taisnīgi jālīdzsvaro. Ja konkrētā gadījumā priekšroka dota citu personu interesēm, nevis jūsu tiesībām vai otrādi, šādai izvēlei jābūt pietiekami argumentētai. 

Izvērtēšana

Līdzsvarojot pretējas tiesības un intereses, jāizvērtē šādi aspekti:

Resursi

Atjaunots 06/06/2019