Konkurējošas intereses

Konkurējošās tiesības un intereses –

  • jūsu tiesības kontrolēt sava attēla izmantošanu un
  • valsts vai citu personu leģitīmās intereses –

ir taisnīgi jālīdzsvaro. Ja konkrētā gadījumā priekšroka dota citu personu interesēm, nevis jūsu tiesībām vai otrādi, šādai izvēlei jābūt pietiekami argumentētai. 

Izvērtēšana

Līdzsvarojot pretējas tiesības un intereses, jāizvērtē šādi aspekti:

Veids un apstākļi

Kādā veidā un kādos apstākļos fotogrāfija ir uzņemta?

Vai fotogrāfija uzņemta ar vai bez jūsu ziņas un piekrišanas? Ja bez, vai tomēr bija iespējams iegūt jūsu piekrišanu fotogrāfijas uzņemšanai? Turklāt, pat ja esat devis piekrišanu fotogrāfijas uzņemšanai, tas nebūt nenozīmē, ka esat automātiski piekritis arī tās publicēšanai. Jūsu attēla publicēšanai nepieciešama atsevišķa piekrišana

Vai fotogrāfs nav izmantojis nelegālus paņēmienus, piemēram, slepeni fotografējis jūs sauļojamies jūsu paša dārzā? Tādā gadījumā ne tikai bez jūsu ziņas un piekrišanas ir uzņemts jūsu attēls, bet notikusi daudz nopietnāka ielaušanās jūsu privātajā dzīvē.

Konteksts

Cik populāra ir attēlā redzamā persona, un kādā  kontekstā tās attēls ir fiksēts?

Vai jūs var uzskatīt par populāru personu? Varbūt esat nofotografēts publiskā  vietā? Tādā gadījumā jūsu privātās dzīves aizsardzības līmenis ir zemāks.

Izmantošanas mērķi

Kāds ir fotogrāfijas izmantošanas mērķis?

Ja jūsu fotogrāfija jau ir publicēta, pārejiet pie nākamajiem jautājumiem. 

Ja jūsu fotogrāfija uzņemta bez nolūka to publicēt, fotogrāfa plāniem nākotnē izmantot jūsu attēlu jābūt samērojamiem ar jūsu tiesībām kontrolēt sava attēla izmantošanu.

Sabiedrības interese

Vai attēlam ir nozīme vispārēju interesi izraisoša jautājuma apspriešanā?

Vai fotogrāfijā fiksēta tāda situācija vai notikums, kas piesaista īpašu sabiedrības interesi? Sabiedrībai ir tiesības būt informētai par tādiem vispārēju interesi izraisošiem notikumiem kā, piemēram, politiskas norises, noziegumi, katastrofas, demonstrācijas. Šādās situācijās jūsu tiesībām kontrolēt sava attēla izmantošanu jābūt samērojamām ar sabiedrības tiesībām būt informētai. 

Tomēr jānošķir ziņu sniegšana par vispārsvarīgiem, ar sabiedrībai aktuāliem jautājumiem saistītiem faktiem un ziņu sniegšana par jūsu privātās dzīves detaļām. Arī publiskai personai ir sava privātā dzīve, kurā tā veic tīri personiska rakstura darbības, kas nav uzskatāmas par publiskām pat tad, ja attiecīgā persona parādās publiskā vietā, piemēram, pastaigājas pa ielu vai nāk ārā no restorāna. 

Ja personas attēla publicēšanas vienīgais mērķis ir apmierināt lasītāju ziņkārību par publiskas personas privāto dzīvi, šī publikācija nekādu vispārsvarīgu jautājumu apspriešanu sabiedrībā neveicina. 

Iepriekšējā izturēšanās

Kāda ir bijusi attēlā redzamās personas iepriekšējā izturēšanās?

Vai esat jau iepriekš atklājis privātu informāciju par sevi un ļāvis savas fotogrāfijas publicēt plašsaziņas līdzekļiem? Tādā veidā jūs esat apliecinājis savu pozitīvo attieksmi pret to, ka jūsu privātā dzīve tiek apspriesta publiski, un tādēļ jūsu privātās dzīves aizsardzības līmenis ir zemāks. Tomēr vienīgi tā fakta dēļ, ka iepriekš esat sadarbojies ar plašsaziņas līdzekļiem, jums nevar tikt vispār liegta aizsardzība pret jūsu attēla publicēšanu.

Publicēšana

Kāds ir publicētā attēla saturs, forma un publicēšanas sekas? 

Vai jūsu fotogrāfija tika uzņemta īpašos apstākļos, bet publicēta kopā ar informāciju pavisam citā kontekstā, kas var novest pie aplamiem pieņēmumiem? Varbūt jūs esat attēlots aizskarošā veidā? Šādos gadījumos ir jāpārbauda, vai attēla publicēšana nav kaitējusi jūsu godam, cieņai un reputācijai, jo neslavas celšana plašsaziņas līdzeklī ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu. 

Vai publikācija jums ir radījusi emocionālu stresu vai cita veida kaitējumu? Ja tā ir, tad jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir īpaši smagi skartas. 

Cik populārs ir laikraksts vai mājaslapa, kurā fotogrāfija publicēta? Jo lielāka mērķauditorija, jo vairāk ir aizskarts jūsu privātums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma