Datu apstrāde ietver visas darbības ar personisku informāciju. Personas datu apstrāde ir atļauta tikai sevišķos gadījumos, kuri izsmeļoši norādīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Datu apstrāde var ietvert datu:

  • vākšanu;
  • reģistrēšanu;
  • sakārtošanu;
  • uzglabāšanu;
  • aktualizēšanu;
  • labošanu;
  • izpaušanu vai citādu darbību, kuras rezultātā jūsu dati kļūst pieejami citām personām;
  • dzēšanu.

Datu reģistrēšanas un uzglabāšanas piemērs ir jūsu vārda, personas koda un adreses iekļaušana Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā ar mērķi nodrošināt to, ka valsts iestādes varēs ar jums sazināties, kad tas būs nepieciešams. 

Datu izpaušanas piemērs ir jūsu darbavietā darba devēja uzdevumā veikta tādu sarakstu izplatīšana, kuros iekļauti darbinieku dzimšanas datumi un mobilā tālruņa numuri.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma