Pārzinis un apstrādātājs

Persona, kas nosaka personas datu apstrādes (izmantošanas) nolūkus un līdzekļus, tiek saukta par pārzini. Persona, kura faktiski apstrādā personas datus, tiek saukta par apstrādātāju. Dažreiz pārzinis un apstrādātājs ir viena un tā pati persona, taču apstrādātājs var būt arī cita persona, kas apstrādā datus pārziņa vārdā.

Arī jūs pats varat tikt iesaistīts citu personu datu apstrādē. Piemēram, ja jūsu studiju biedri ir paziņojuši jums savu pases numuru un personas kodu, lai jūs tiešsaistē nopirktu lidmašīnas biļetes kopīgam ceļojumam, jūs tagad esat viņu personas datu lietotājs. 

Izņēmuma gadījums, kad jūs kā indivīds izmantojat kāda cita cilvēka personas datus un tomēr neesat uzskatāms par datu lietotāju, ir tad, ja jūs šos datus izmantojat tikai personiskos vai mājsaimniecības nolūkos un neizpaužat trešajām personām.

Atbildība

Ja noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, kas var radīt risku tās personas, kuras dati tiek apstrādāti, tiesībām un brīvībām, tad pārzinim par to jāinformē gan pati persona, gan Datu valsts inspekcija.

piemērs Šāda rakstura personas datu aizsardzības pārkāpums var būt īpaši sensitīvu personas datu publicēšana, piemēram, saistībā ar personas veselību vai intīmo dzīvi, jo tas aizskar personas tiesības uz privāto dzīvi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma