Lai datu apstrāde būtu likumīga, tai jāatbilst noteiktiem kritērijiem, un, šo atbilstību izvērtējot, ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:

Vai datu apstrāde ir atļauta ar likumu?

Jūsu personas datu apstrādei jābūt atļautai ar likumu. 

piemērs Videonovērošanu jūsu darbavietā pieļauj Darba likuma 55.pants, saskaņā ar kuru darba devējs var darbavietā piemērot konkrētus noteikumus un politiku.

Vai datu apstrādes mērķis ir leģitīms?

Jūsu personas datu apstrādei jābūt piemērotai leģitīma mērķa sasniegšanai jeb, citiem vārdiem sakot, citu personu leģitīmo interešu aizsardzībai. Datu aizsardzības jomā parasti vissvarīgākie ir šādi trīs leģitīmie mērķi: 

  1. sabiedrības drošība;
  2. nekārtību un noziedzīgu nodarījumu novēršana;
  3. citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

piemērs Ja jūs strādājat bērnudārzā, kura teritorijā notiekošo pastāvīgi fiksē videokameras, tad jums ir skaidrs, ka šādas politikas mērķis ir bērnu un viņu vecāku tiesību aizsardzība.

Vai datu apstrāde ir nepieciešama?

Iejaukšanās tiesībās ir pieļaujama tikai tad, ja tā patiešām ir nepieciešama un atbilstoša leģitīma mērķa sasniegšanai, turklāt šo mērķi nav iespējams sasniegt ar  alternatīviem, mazāk ierobežojošiem, bet tikpat efektīviem līdzekļiem kā attiecīgā iejaukšanās. 

piemērs Ja plašsaziņas līdzekļi ir publicējuši jūsu fotogrāfiju kā ilustrāciju rakstam par milzīgu publisku demonstrāciju pie Ministru kabineta ēkas un jūs patiešām bijāt šīs demonstrācijas dalībnieks, tad plašsaziņas līdzekļi ir izmantojuši savas tiesības uz izteiksmes brīvību, lai informētu sabiedrību par aktuālu tās vispārējās intereses skarošu notikumu. Tomēr plašsaziņas līdzekļiem būtu vajadzējis apsvērt, vai jūsu seju attēlā nebija iespējams maskēt tā, lai sabiedrība būtu tikpat labi informēta, bet  jūsu identitāte netiktu atklāta.

Vai datu apstrāde ir samērīga?

Datu apstrādei, kas vienmēr ir iejaukšanās cilvēktiesībās, jābūt samērīgai ar tās mērķi. Konkurējošām interesēm jābūt taisnīgi līdzsvarotām. Iemesliem, kas attaisno iejaukšanos, jābūt atbilstošiem konkrētai situācijai un pietiekami svarīgiem. 

piemērs  Ja jūsu darbavietā tiek veikta videonovērošana, tad darba devējam jāpierāda, kādēļ viņa interešu aizsardzība ir svarīgāka par jūsu tiesībām kontrolēt sava attēla ierakstīšanu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma