Piekrišana

Piekrišana, kas vairumā gadījumu jāsaņem, lai apstrādātu jūsu personas datus, ir vienošanās ar jums par to apstrādi. Tiesību akti jūsu personas datu apstrādi bez jūsu piekrišanas pieļauj tikai izņēmuma gadījumos.

Piekrišanas principi

Attiecībā uz jūsu piekrišanu ir jāievēro trīs būtiski principi:

  • tai jābūt brīvprātīgai, proti, neviens un nekādā veidā jūs nedrīkst piespiest piekrišanu dot;
  • tai jābūt konkrētai un viennozīmīgai, skaidri norādot tos specifiskos mērķus un datu katogorijas, kuras jūs atļaujat apstrādāt;
  • jums jābūt informētam par to, kādi dati, kādā veidā un kādiem mērķiem tiks apstrādāti.

piemērs Jūsu klusēšana vai atturēšanās no darbības nevar tikt uzskatīta par piekrišanu.

Jūsu dati var tikt apstrādāti tikai tādu konkrētu, skaidri noteiktu mērķu sasniegšanai un tikai tādos konkrētos un skaidri noteiktos veidos, kādiem esat piekritis.

Atsaukums

Tā kā jūs savu piekrišanu dodat brīvprātīgi, jums ir arī tiesības to atsaukt, piemēram, tad, ja esat atklājis vai jums radušās aizdomas, ka jūsu dati tiek izmantoti citiem, nevis tiem mērķiem, kuriem esat piekritis.

Nepieciešamība

Parasti jūsu piekrišana tiek prasīta, pirms iestāde vai indivīds/privāta sabiedrība var uzsākt jūsu personas datu apstrādi. 

piemērs Ja vēlaties kļūt par bankas klientu, jūs piekrītat tam, ka sniegsiet bankai savus personas datus, tostarp pases kopiju, kas nepieciešami jūsu identifikācijai un jūsu finanšu darbības autentifikācijai.

Izņēmumi

Izņēmuma gadījumos jūsu piekrišana netiek prasīta. Visus šos gadījumus nosaka likums. Uzziniet vairāk par tiem Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

piemērs Ja pret jums uzsākts kriminālprocess, tad policija un prokuratūra ievāc no citām iestādēm un izmanto tādu informāciju kā jūsu personas kods, adrese utt. un  jūsu piekrišana attiecīgajām darbībām nav nepieciešama

Datu apjoms

Diemžēl praksē ir novērots, ka dažkārt privātas sabiedrības un iestādes pieprasa tādus datus, kuri to pienākumu izpildei un funkciju veikšanai nemaz nav nepieciešami. Tas var tikt darīts ar mērķi šos datus izmantot, piemēram, mārketinga vai citām komerciālām vajadzībām. 

Dažos gadījumos jums ir pienākums sniegt konkrētus datus. Citos gadījumos jums pakalpojumu, uz kuru pretendējat, gluži vienkārši atteiks, ja nevēlēsieties sniegt informāciju, ko no jums prasa. Taču kopumā jūs varat brīvi paust kritiku par pieprasīto datu apjomu, lūgt to ierobežot vai vienoties tikai par datu minimuma sniegšanu, ja uzskatāt, ka pieprasījums ir pārmērīgs vai varbūt pat pretlikumīgs. 

piemērs Lai jūs kļūtu par iepirkšanās centra klientu, būtu pārmērīgi no jums prasīt pases kopiju, kas ietver jūsu attēlu, pilsonību, personas kodu un pases numuru – sensitīvus datus, kas nav nepieciešami identifikācijai iepirkšanās procesa laikā.

Datu pretlikumīga apstrāde un tās apturēšana

Ja kāds izmanto jūsu personas datus tādiem mērķiem, kuriem jūs savu piekrišanu neesat devis, jums jāpārbauda, vai šis nav Vispārīgajā datu aizsardzības regulā minēts izņēmuma gadījums. Ja tā nav, tad jūsu datu apstrāde ir pretlikumīga un jums ir tiesības pieprasīt tās apturēšanu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma