Privātā dzīve un datu aizsardzība

Jūsu personas dati ir nesaraujami saistīti ar jūsu privāto dzīvi, kuru aizsargā cilvēktiesības, konkrēti, tiesības uz privāto dzīvi. Jebkādas darbības ar jūsu personas datiem skar jūsu tiesības uz privāto dzīvi, un šo darbību sekas var būt jūsu cilvēktiesību aizskārums. Tādēļ personas dati ir jāaizsargā un jebkādas darbības ar tiem veicamas likuma ietvaros.

Tiesības uz privāto dzīvi

Nevienai personai nevar atņemt tiesības uz tās privāto dzīvi, un ikvienam sabiedrības loceklim tās ir jāciena. Tādēļ jums ir tiesības sekot tam, kāda informācija par jūsu privāto dzīvi ir zināma un tiek izplatīta citām personām. Piemēram, jums ir tiesības kontrolēt informāciju, kas attiecas uz jūsu vārdu, attēlu, saraksti, ģimenes dzīvi, attiecībām ar citiem cilvēkiem, jūsu intīmo dzīvi un tā tālāk. 

Kaut arī katram cilvēkam ir tiesības uzraudzīt savu personas datu izmantošanu, mūsu pastāvīgā mijiedarbība ar sabiedrību un jauno tehnoloģiju attīstība ir tādi faktori, kuru dēļ katru savas dzīves faktu paturēt noslēpumā ir gandrīz vai neiespējami. Tas nozīmē, ka mēs pastāvīgi savus datus atklājam valsts iestādēm un citām personām vai nu brīvprātīgi, vai arī piespiedu kārtā. 

Ierobežojumi

Neatkarīgi no tā, vai esam piekrituši sniegt savus personas datus citiem, no cilvēktiesību viedokļa tas fakts, ka citi cilvēki izmanto mūsu personas datus, skar mūsu privāto dzīvi. Jūsu privātums ir samazināts līdz noteiktam līmenim, un attiecīgi arī jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir ierobežotas. 

Tomēr ne katrs šāds ierobežojums nozīmē, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Par cilvēktiesību pārkāpumu tiek uzskatītas tikai pretlikumīga un nesamērīga aizskāruma sekas. Uzziniet vairāk par likumīgu un atbilstošu personas datu apstrādi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma