Pieprasījums darba devējam

Jums ir tiesības pieprasīt no jūsu darba devēja šādu informāciju:

  • kādi dati par jums ir savākti;
  • kādām personām vai institūcijām jūsu privātā informācija ir izpausta; 
  • kāds ir jūsu datu apstrādes mērķis, juridiskais pamatojums un metode.

Uzziniet vairāk par pieeju saviem personas datiem.

Sūdzība Datu valsts inspekcijai

Ja jūsu darba devējs atsakās sniegt pieprasīto informāciju, jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā.

Savā iesniegumā jums jānorāda:

  • kādu rīcību jūs gaidāt no darba devēja; 
  • argumenti tam, kādēļ darba devējam būtu jāizpilda jūsu pieprasījums;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno iesniegumam.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā un turklāt pieprasīt kompensāciju sakarā ar Datu valsts inspekcijas atteikumu. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, kā arī citas prasības varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai darba devējs ir rīkojies likumīgi, un, ja nepieciešams, liks Datu valsts inspekcijai uzlikt darba devējam par pienākumu nodrošināt jums pieeju informācijai par jūsu personas datiem. Tiesa var arī uzlikt darba devējam par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju, ja to esat pieprasījis.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma