Pieeja datiem

Tā kā liela daļa personas datu ir privāta informācija, t.i., tāda informācija, kurā jūs nevēlētos dalīties ar citiem cilvēkiem vai visu sabiedrību, pieeja personas datiem ir rūpīgi kontrolējama.

Datu lietotājiem (pārziņiem) jānodrošina jūsu personas datu konfidencialitāte. Taču, no otras puses, pieeja datiem var būt nepieciešama, lai aizsargātu citas svarīgas intereses.

Tiesības uz pieeju informācijai

Attiecībā uz jūsu tiesībām pieeja datiem ir aplūkojama divos aspektos:

  • pieeja citas personas datiem;
  • pieeja saviem datiem.

piemērs Jūs varat pieprasīt pieeju visiem jūsu personas datiem, kas savākti un tiek glabāti Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzē. Savukārt persona, kas vēlas celt pret jums prasību, arī var pieprasīt informāciju par jūsu adresi no šīs pašas iestādes, jo saskaņā ar Civilprocesa likumu prasītājam, iesniedzot prasību tiesā, ir jānorāda atbildētāja adrese. Šādā gadījumā jūsu adreses atklāšana ierobežo jūsu tiesības kontrolēt savu personas datu izmantošanu.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Pretlikumīgi atklājot jūsu datus citām personām, tiek pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kā piekļūt saviem un citu personu datiem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma