Ja datu lietotājs nav sniedzis jums informāciju gadījumos, kad pieeja pieprasītajai informācijai ir nepārprotami atļauta likumā, jūs varat lūgt Datu valsts inspekciju uzsākt administratīvā pārkāpuma procedūru pret datu lietotāju, iesniedzot tai attiecīgu pieteikumu. Šādā gadījumā datu lietotāja administratīvais pārkāpums ir informācijas nesniegšana personai saistībā ar tās datu apstrādi.

Pēc jūsu pieteikuma izskatīšanas Datu valsts inspekcija ar jums sazināsies un informēs jūs par jūsu tiesībām tikt atzītam par cietušo administratīvā pārkāpuma procedūrā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma