Kā iegūt informāciju par savu datu apstrādi?

Pieprasījums datu lietotājam

Jums ir tiesības pieprasīt datu lietotājam sniegt jums informāciju par jūsu datu apstrādi. Lūdzu, precīzi norādiet datu lietotājam, kāda veida informāciju jūs vēlaties saņemt. 

Sūdzība Datu valsts inspekcijai

Ja datu lietotājs  atteicies jums sniegt pieprasīto informāciju, jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā. Savā pieteikumā jums jānorāda:

  • kādu rīcību jūs gaidāt no datu lietotāja; 
  • ja iespējams, Vispārīgās datu aizsardzības regulas normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas; 
  • argumenti tam, kādēļ datu lietotājam vajadzētu jūsu pieprasījumu apmierināt;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno pieteikumam.

Datu valsts inspekcija novērtēs, vai datu lietotājs rīkojies tiesiski un, ja nepieciešams, uzliks tam par pienākumu sniegt jums informāciju, kuru esat pieprasījis.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā un turklāt pieprasīt kompensāciju sakarā ar Datu valsts inspekcijas atteikumu. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai datu lietotājs rīkojies tiesiski, un, ja nepieciešams, liks Datu valsts inspekcijai uzlikt datu lietotājam par pienākumu sniegt jums informāciju, kuru esat pieprasījis. Tiesa var arī noteikt jums kompensāciju, ja to esat pieprasījis.

Resursi

Atjaunots 22/03/2024