Ja uzskatāt, ka atteikums piešķirt jums pieeju jūsu personas datiem ir prettiesisks, jūs varat pieprasīt kompensāciju no iestādes vai personas, kas apstrādā jūsu datus. Jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad pārkāptas jūsu tiesības uz privātumu, ir noteiktas Latvijas Republikas Satversmē.

Sūdzības iesniegšanas procedūra ir atšķirīga  atkarībā no datu pārziņa statusa, proti, no tā, vai datu pārzinis ir publiska institūcija vai indivīds/privāta sabiedrība.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma