Prasība tiesā

Ja datu lietotājs, kas atteicis jums pieeju jūsu pieprasītajiem datiem, ir indivīds vai privāta sabiedrība un jūs uzskatāt, ka ar šo atteikumu ir aizskartas jūsu tiesības uz privāto dzīvi, jūs varat sūdzēties vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā).

Pirms iesniedzat oficiālu pieteikumu tiesā, jums jāinformē datu lietotājs par savu nodomu un jānoskaidro, vai tas ir gatavs jums piešķirt kompensāciju bez tiesas iesaistes. Ja sarunu ceļš šķiet neefektīvs, jūs datu lietotāja rīcību varat pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā).

Jūsu pieteikums

Savā pieteikumā jums jānorāda:

  • likuma normas, kas paredz jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju; 
  • datu lietotāja darbības, kas, jūsuprāt, bija prettiesiskas, un argumenti tam, kādēļ tās uzskatāmas par prettiesiskām vai nesamērīgām; 
  • tiesību normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas; 
  • pieprasītās kompensācijas apmērs;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno pieteikumam.

Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, varat uzzināt Civilprocesa likumā.

Tiesas nolēmums

Vispārējās jurisdikcijas tiesa (civilā tiesa) novērtēs, vai datu lietotājs rīkojies tiesiski.

Ja tiesa konstatēs, ka datu lietotāja rīcība bijusi prettiesiska un ar to jums ir nodarīts kaitējums, tā var uzlikt datu lietotājam par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma