Kas ir veselības dati?

Veselības dati ietver informāciju par personas veselības stāvokli un tai piemērotām medicīniskām procedūrām, proti, ārstēšanu.

Dokumentācija

Šādu informāciju var reģistrēt papīra formātā vai digitāli – failos un datubāzēs, bet tāpat arī, piemēram, uz radiodiagnostikā izmantojamās filmas vai fotoplēves, kā arī pirkstu nospiedumu, šūnu paraugu un DNS profilu reģistros. Šūnu paraugi un DNS profili ietver īpaši sensitīvu un unikālu informāciju par personas veselību un ģenētiku. Sarakste ar jūsu ārstu arī ietver jūsu veselības datus. Visi šie dati sniedz medicīnisku informāciju par personu un ļauj to identificēt. 

Kā veselības dati tiek apstrādāti?

Veselības dati tiek vākti un uzglabāti klīnikās un slimnīcās, bet var tikt nodoti arī valsts veselības aprūpes iestādēm un citām valsts iestādēm, piemēram, policijai vai tiesai.

Personas dati, kas attiecas uz jūsu veselību, var tikt izmantoti arī medicīnas zinātnē un pētījumos, tomēr šādā gadījumā ir jāievēro strikti kritēriji un vispārīgs nosacījums ir personas piekrišana.

Veselības dati un privātā dzīve

Medicīniskajos reģistros ietvertie dati tieši attiecas uz personas veselību un tātad arī uz privāto dzīvi. Šādiem datiem ir ļoti personīgs un sensitīvs raksturs, tādēļ tie pieder īpaši aizsargājamai personas datu kategorijai.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma