Diskriminācijas izpausmes jomas

Diskriminācija var izpausties dažādās jomās, bet visbiežāk – darba vietā, izglītības iestādē vai iegādājoties preces vai pakalpojumus. Gan valsts iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem un indivīdiem ir saistošs diskriminācijas aizliegums, un ne pret vienu cilvēku nav pieļaujama atšķirīga attieksme viņa pazīmju dēļ.

Jebkāda atšķirīga attieksme tādu pazīmju dēļ kā vecums, rase, tautība utt. vispār ir aizliegta. Tomēr diskriminācija, visticamāk, var izpausties konkrētās jomās. Tādēļ pastāv īpaši noteikumi aizsardzībai pret diskrimināciju tādās jomās kā darba attiecības, izglītība, preču un pakalpojumu pieejamība, veselības aprūpe utt.

svarīgi Ir iespējams saskarties ar diskrimināciju un aizsargāt savas tiesības arī citās jomās, īpaši tad, ja uzskatāt, ka jūs diskriminē valsts iestādes, piemēram, policija un citas tiesībaizsardzības iestādes vai administratīvās iestādes.

Diskriminācija & cilvēktiesības

Diskriminācijas aizliegums dažādos likumos un dažādās jomās var būt noteikts atšķirīgi. Saskaņā ar Latvijas konstitūciju (Satversmi) tiesības un brīvības ir jāaizsargā un jāpiemēro bez jebkādas diskriminācijas. Turklāt tiesības uz šādu aizsardzību un vienlīdzīgu piemērošanu ir autonomas tiesības, proti, tādas tiesības, uz kurām var paļauties atsevišķi, bez saistības ar citām tiesībām, un kuras var attiekties uz jebkuru valsts regulētu jomu. 

Dažās jomās, piemēram, darba attiecībās, diskriminācijas aizliegums ir noteikts detalizētāk nekā citās.  Dažās jomās diskriminācija mēdz izpausties biežāk, tāpēc tieši tajās Eiropas Savienība visbiežāk pieņem atbilstošus tiesību aktus. Citās jomās aizsardzība ir vispārīgāka.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā izskaidrots, kā diskriminācijas aizliegums tiek piemērots ikdienas dzīves jomās, kurās diskriminācija izpaužas visbiežāk.

Uzziniet vairāk par visbiežāk sastopamajām situācijām:

Resursi

Atjaunots 24/07/2019