Diskriminācija

Jums ir tiesības baudīt savas cilvēktiesības uz vienlīdzīgiem pamatiem ar citiem indivīdiem. Tas nozīmē, ka jums ir arī tiesības uz aizsardzību pret diskrimināciju. Diemžēl situācijas, kad notiek diskriminācija, var rasties dažādās dzīves jomās gan valsts ierēdņu, gan citu indivīdu rīcības dēļ. Tāpēc ir svarīgi, lai jūs prastu atpazīt diskrimināciju un zinātu, kā aizstāvēt savas tiesības.

Diskriminācija izpaužas tādējādi, ka pret personām, kas atrodas vienādā situācijā, attieksme ir dažāda, lai gan šai atšķirīgajai attieksmei nav nekāda objektīva un saprātīga pamata un tās vienīgais iemesls ir piederība pie konkrētas personu grupas. Visbiežāk diskriminācija ir saistīta ar dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, invaliditāti, vecumu, seksuālo orientāciju vai reliģiju.

Piemērs  Ja parlaments pieņem likumu, kas noteic, ka tikai vīrieši, bet ne sievietes, var strādāt policijā, šāds likums ir uzskatāms par diskriminējošu. Ja likums paredz visiem vienādu sociālo aizsardzību, bet valsts aģentūra atsaka bezdarbnieka pabalstu musulmaņiem, šāds lēmums ir diskriminējošs. Savukārt gadījumā, kad amatam izraudzīts nevis vecākais, bet jaunākais kandidāts, diskriminācija nebūs konstatējama tad, ja veiksmīgajam kandidātam ir labāka izglītība un/vai lielāka profesionālā pieredze.

Diskriminācija var izpausties arī tādējādi, ka pret personām, kas atrodas atšķirīgās situācijās, attieksme ir vienāda. 

Diskriminācija & cilvēktiesības

Diskriminācijas rezultāts ir tāds, ka cilvēks tiek atstumts vai izslēgts un viņam tiek liegtas tiesības. Tādēļ saskaņā ar cilvēktiesībām diskriminācija ir aizliegta. Turklāt diskriminācijas rezultātā var tikt aizskartas visdažādākās cilvēktiesības, piemēram, tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegums, tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Uzziniet vairāk par diskrimināciju un cilvēktiesībām

Par šo Gidu

Šis Gids skaidro, kā atpazīt diskrimināciju un kādas ir jūsu tiesības tad, ja jūs tiekat diskriminēts. Iemācoties atpazīt diskrimināciju un zinot savas tiesības, jūs varat labāk sagatavoties diskriminācijas gadījumos nepieciešamajai rīcībai.

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Resursi

Atjaunots 16/12/2022