Pastāv dažādas pazīmes, pēc kurām cilvēki cits no cita atšķiras un kuru dēļ kāda persona vai personu grupa varētu tikt diskriminēta. Ir ļoti svarīgi zināt šīs pazīmes jeb visbiežāk iespējamos diskriminācijas pamatus, lai varētu identificēt diskriminācijas gadījumus.

Diskriminācijas aizliegums nozīmē to, ka attieksme pret jums nevar būt sliktāka kā pret citiem cilvēkiem tikai tādēļ vien, ka jūs esat tas, kas esat. Ir vairāki tādi pamati jeb pazīmes, kuru dēļ cilvēkus diskriminē visbiežāk. Tādēļ tos sauc par aizsargātajām pazīmēm vai aizliegtajiem diskriminācijas pamatiem. Šie pamati jeb pazīmes ir norādīti starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos un arī Latvijas normatīvajos aktos. 

Visbiežāk diskriminācija ir saistīta ar dzimumu, rasi vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai ticību, vecumu, invaliditāti, seksuālo orientāciju, valodu. Tomēr ir vēl arī daudz citu aizliegto diskriminācijas pamatu, tostarp personas politiskie vai citi uzskati, sociālā izcelsme, mantiskais stāvoklis vai ģenētiskās iezīmes. Šis saraksts nav izsmeļošs. Turklāt diskriminācija dažkārt mēdz būt balstīta vienlaikus uz dažādiem pamatiem.

Par šo sadaļu

Šī sadaļa palīdzēs labāk izprast katru no visbiežāk konstatējamiem pamatiem, uz kuriem balstīta diskriminācija ir aizliegta. 

Uzziniet vairāk par visbiežāk sastopamajiem diskriminācijas pamatiem:

Resursi

Atjaunots 22/07/2019