Jēdziens “dzimums” attiecas uz personas bioloģisko statusu un nozīmē piederību pie noteiktas personu grupas – vīriešiem vai sievietēm, zēniem vai meitenēm. Tas var attiekties arī uz dzimuma identitāti, proti, uz to, kā persona pati sevi uztver – kā vīrieti, kā sievieti vai kā transseksuāli. Tas  attiecas arī uz lomām, kas cilvēkiem sabiedrībā tiek piešķirtas atkarībā no viņu dzimuma.

Sabiedrībā pastāv daudzi ar dzimumu saistīti stereotipi, piemēram, pārliecība, ka noteikts darbs jāveic tikai sievietei – tieši tāpēc, ka viņa ir sieviete, vai ka sievietēm nevar uzticēt nopietnu lēmumu pieņemšanu, jo viņas ir emocionālākas nekā vīrieši. 

Diemžēl šādi aizspriedumi bieži vien noved pie dzimuma diskriminācijas, proti, pie tā, ka noteiktas tiesības cilvēkam tiek liegtas tikai viņa dzimuma dēļ. Turklāt cilvēks var tikt diskriminēts dažādos veidos, ne vienmēr tas notiek tieši un atklāti. Tādēļ ir svarīgi atpazīt dažādus diskriminācijas veidus.

Darba attiecības

Dzimuma diskriminācija, jo īpaši sieviešu diskriminācija, bieži tiek pieļauta darba attiecībās, piemēram, pieņemot darbā, paaugstinot amatā un nosakot algu. 

piemērs Dzimuma diskriminācija, kas vērsta pret sievieti, varētu tikt konstatēta gadījumā, kad tai darbs atteikts tikai tādēļ vien, ka, pēc darba devēja domām, viņai var iestāties grūtniecība, vai kad par tādu pašu darbu, kādu veic sieviete, citam darbiniekam – vīrietim – maksā lielāku algu. Dzimuma diskriminācija, kas vērsta pret vīrieti, varētu tikt konstatēta, piemēram, tad, ja sociālajā darbā tiktu pieņemtas tikai sievietes, aizbildinoties ar  uzskatu, ka sievietes ir iejūtīgākas nekā vīrieši. 

Seksuāla aizskaršana arī ir ar darba attiecībām saistīta diskriminācija. Seksuālas aizskaršanas gadījumā cietušajai personai, pat ja tai tiek maksāta taisnīga alga un nav liegta iespēja ieņemt augstāku amatu, tomēr var būt grūti vai neiespējami darīt savu darbu nepiedienīgu seksuālu komentāru vai aizskārumu dēļ.  

piemērs Nepiedienīgu seksuālu joku vai materiālu izvietošana uz ziņojumu dēļa, tādējādi radot darba vietā saspīlētu atmosfēru, tiktu uzskatīta par seksuālu aizskaršanu. Amatā augstākas personas vēršanās pie padotajiem ar seksuāliem mājieniem un to paciešanas izvirzīšana par amata iegūšanas vai saglabāšanas priekšnosacījumu neapšaubāmi ir seksuāla  aizskaršana. 

Šis Gids sniedz sīkāku informāciju par ikdienas dzīves jomām, kurās diskriminācija izpaužas visbiežāk.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma