Naida noziegumu pamati

Naida noziegumi var tikt uzskatīti par vissmagāko diskriminācijas formu. Attiecīgi tas nozīmē, ka naida noziegumu un diskriminācijas pamati var būt identiski. Ir svarīgi būt labi informētam par šiem pamatiem, lai pienācīgi atpazītu naida noziegumus.

Naida nozieguma izdarītājs savu upuri izvēlas pēc noteiktām pazīmēm. Saskaņā ar Latvijas likumu naida noziegums ir prettiesisks nodarījums, kura pamatā ir aizspriedumi pret atsevišķām personām vai to grupām tādu tām piemītošu pazīmju dēļ kā vecums, dzimums, invaliditāte, rase vai etniskā izcelšanās, tautība vai reliģija.

Latvijas likums atzīst, ka no aizspriedumiem izrietoši naida noziegumi ar motīvu kūdīt uz sociālu naidu var tikt izdarīti arī uz citiem, likumā neminētiem pamatiem. Valsts iestādēm šie pamati katrā individuālajā gadījumā ir rūpīgas izmeklēšanas ietvaros jāatklāj. Šādi citi (vispārīgi) pamati jeb iemesli var būt, piemēram, personas seksuālā orientācija, sociālais statuss vai valoda.

Rase vai etniskā izcelsme un tautība

Ja persona kļūst par upuri savas rases, etniskās izcelsmes vai tautības dēļ, to var uzskatīt par naida nozieguma upuri.
Rase vai etniskā izcelsme ir jēdzieni, kas attiecas uz jebkuru cilvēku grupu, kuru var atpazīt pēc rases, ādas krāsas (tumšāka vai gaišāka), izcelsmes, tautības vai etniskās piederības. Dažkārt izcelsme var būt saistīta ar kopīgu vēstures izpratni, teritoriālajām (reģionālajām vai nacionālajām) saiknēm, īpašām kultūras pazīmēm, tādām kā valoda vai reliģija, vai arī cilvēku sajūtu, ka viņi ir piederīgi vienai kopienai, etniskajam vairākumam vai mazākumam. Piemērs: latvieši, lietuvieši, krievi, ebreji, romi utt.
Tautība ir jēdziens, kas attiecas uz juridisko saistību starp indivīdu un valsti. Daži cilvēki ir bezvalstnieki – tas nozīmē, ka viņiem nav formālu, aizsardzību ietverošu attiecību ar valsti.

piemērs Noziedznieki uzspridzina bumbu lidostā, jo ienīst visus ārvalstniekus, kuri iebrauc valstī.

Uzziniet vairāk par  diskrimināciju uz rases vai etniskās izcelsmes pamata.

Reliģija vai ticība

Ja cilvēks kļūst par upuri savas reliģijas vai ticības dēļ, viņu var uzskatīt par naida nozieguma upuri. Reliģija vai ticība ir jēdzieni, kas nozīmē, ka cilvēks praktizē (vai nepraktizē) konkrētu reliģiju, cēlies no konkrētas reliģijas praktizētāju kopienas vai aizstāv citādu pārliecību (parasti filozofisku vai politisku), vai, tieši otrādi, ir apņēmies nepieņemt konkrētu reliģiju vai ticību.

piemērs Uzbrukums mošejai notika ikdienas lūgšanu laikā. Pēc tam kratīšanas laikā nozieguma izdarītāja dzīvoklī policija atrada pret islāmu vērstus plakātus.

Uzziniet vairāk par diskrimināciju uz reliģijas vai ticības pamata.

Vecums

Ja persona kļūst par upuri sava vecuma dēļ, to var uzskatīt par naida nozieguma upuri. Jēdziens “vecums” nozīmē, ka cilvēks ir noteiktā vecumā vai pieder pie noteiktas vecuma grupas, vai ir jauns vai vecs.

piemērs Notika uzbrukums klubam, kura apmeklētāji pārsvarā ir jauni cilvēki, studenti. Uzbrucējs izkliedza eidžisma saukļus.

Uzziniet vairāk par diskrimināciju uz vecuma pamata.

Dzimums

Ja persona kļūst par upuri sava dzimuma vai dzimuma izpausmes dēļ, to var uzskatīt par naida nozieguma upuri. Jēdziens “dzimums” attiecas uz personas bioloģisko statusu un lomām, kas sabiedrībā tiek piedēvētas cilvēkiem atkarībā no viņu dzimuma. Jēdziens “dzimuma izpausme” attiecas uz personas uzvedību, manierēm, interesēm un izskatu – visu, kas tiek asociēts ar dzimumu.

piemērs Cilvēks piedzīvoja uzbrukumu tādēļ, ka bija uzvilcis svārkus, bet attiecīgajā valstī tos parasti valkā tikai pretējā dzimuma cilvēki.

Uzziniet vairāk par diskrimināciju uz dzimuma pamata.

Invaliditāte

Ja persona kļūst par upuri savas invaliditātes dēļ, to var uzskatīt par naida nozieguma upuri. Jēdziens “persona ar invaliditāti” nozīmē, ka personai ir kāds ilgstošs fiziska, garīga, intelektuāla vai sensora rakstura defekts (piemēram, ārstējamas vai neārstējamas slimības dēļ).

piemērs Persona ar kustību traucējumiem uzbruka personai bez invaliditātes. Vēlāk policija atklāja, ka nozieguma izdarītājs ir rakstījis vairākas pret veseliem cilvēkiem vērstas ziņas sociālajos medijos.

Uzziniet vairāk par diskrimināciju uz invaliditātes pamata.

Seksuālā orientācija

Ja persona kļūst par upuri savas seksuālās orientācijas dēļ, to var uzskatīt par naida nozieguma upuri. Jēdziens “seksuālā orientācija” nozīmē cilvēka pievilkšanos pie pretējā dzimuma (heteroseksuāls), pie sava dzimuma (homoseksuāls – gejs vai lesbiete) vai abiem dzimumiem (biseksuāls).

piemērs Geju pāra dzīvoklī notika ielaušanās, un tas tika piegānīts. Iebrucējs bija atstājis zīmīti ar homofobiskiem izteikumiem.

Uzziniet vairāk par diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata.

Sociālais statuss

Ja persona kļūst par upuri sava sociālā statusa dēļ, to var uzskatīt par naida nozieguma upuri. Jēdziens “sociālais statuss” attiecas uz personas stāvokli sabiedrībā un nosacītu cieņas, goda vai kompetences līmeni.

piemērs Tika sabojāta bezdarbnieka automašīna un uz tās atstāta zīmīte, kurā rakstīts, ka mašīnas īpašniekam jāmeklē darbs un jābeidz tērēt valsts līdzekļus.

Valoda

Jēdziens “valoda” attiecas uz personas dzimto valodu, oficiālās (valsts) valodas prasmi un citu valodu zināšanām. Tas var attiekties arī uz veidu, kādā persona izmanto valodu, piemēram, akcentu, vārdu krājumu un sintaksi.

piemērs Notika uzbrukums personu grupai, kura mācījās vācu valodu, un uzbrucējs izkliedza aizvainojošus saukļus par vācu valodu, Vāciju un nacistu režīmu.

Uzziniet vairāk par diskrimināciju uz valodas pamata.

Daudzējādi pamati

Persona var kļūt par naida nozieguma upuri arī tādēļ, ka nozieguma izdarītājam ir vairāki dažādi aizspriedumi.

piemērs Parkā notika uzbrukums romu tautības geju pārim, kas tur pastaigājās. Uzbrucējs izkliedza dažādus apvainojumus attiecībā uz savu upuru etnisko izcelsmi un seksuālo orientāciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma