Darbs, reliģija un ikdienas aktivitātes

Arī ieslodzījuma vietā jums ir tiesības turpināt, cik vien tas iespējams, normālu dzīvi. Tas nozīmē, ka jums jābūt pietiekami plašām iespējām nodoties dažādām ikdienas aktivitātēm, tostarp praktizēt savu reliģiju, mācīties, strādāt, iesaistīties fiziskās aktivitātēs.

Pamataktivitātes

Ieslodzījuma vietā jābūt nodrošinātam noteiktam pamataktivitāšu minimumam, citstarp ikdienas fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā vai svarīgiem reliģiskajiem rituāliem. Tomēr iespējas nodarboties ar ko citu ir atkarīgas no ieslodzījuma vietai pieejamiem līdzekļiem un jums noteiktā soda izpildes režīma.

Ikdienas aktivitātes un cilvēktiesības

Ikdienas aktivitāšu trūkums līdz ar citiem nepiemērotiem apstākļiem var novest pie fiziskās un garīgās veselības pasliktināšanās un liecināt par to, ka tiek pārkāpts necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums. Neiespējamība praktizēt savu reliģiju var nozīmēt to, ka tiek pārkāpta jūsu ticības brīvība.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā izskaidrotas jūsu tiesības uz izglītību, darbu, fiziskām aktivitātēm ārpus telpām un reliģijas praktizēšanas brīvību, kā arī to, cik lielā mērā jums jābūt nodrošinātai iespējai šīs tiesības izmantot ieslodzījuma vietā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma