Ieslodzījuma vietas

Tas, ka atrodaties ieslodzījuma vietā, nenozīmē, ka jūs būtu zaudējis savas cilvēktiesības. Pat ja jūsu brīvība ir ierobežota, jūsu cilvēktiesības ir jāievēro. Šis Gids izskaidros, kādas ir jūsu pamattiesības ieslodzījuma vietā un kā tās ir jānodrošina.

Ieslodzījuma pamats

Jūs varat nonākt ieslodzījuma vietā, ja:

  • tiesa jūs atzinusi par vainīgu nozieguma izdarīšanā un piespriedusi jums brīvības atņemšanas sodu;
  • tiesa jums piemērojusi apcietinājumu kriminālprocesa laikā, kamēr galīgais spriedums jūsu lietā vēl nav pieņemts.

Krimināllikumā ir paredzēti visi tie noziegumi, par kuriem tiesa var piemērot brīvības atņemšanas sodu.

Ieslodzījums un cilvēktiesības

Cilvēktiesību kontekstā personas piespiedu turēšana ieslodzījumā tiek uzskatīta par personas brīvības ierobežošanu. Pat ja personas brīvība ir ierobežota, persona arī ieslodzījuma vietā saglabā savas cilvēktiesības. Ieslodzītajiem ir tiesības uz normālu dzīvi, ciktāl to nodrošināt ir iespējams.

Tas nozīmē, ka jums ir tiesības veidot attiecības, uzturēt sakarus ar savu ģimeni, strādāt un mācīties, balsot vēlēšanās, justies droši un rūpēties par savu veselību. Valstij ir pienākums šīs iespējas jums nodrošināt. Tādēļ tā ir atbildīga par sadzīves apstākļiem, veselības aprūpi, drošību un citiem dzīves aspektiem ieslodzījuma vietā.

Par šo Gidu

Šis Gids izskaidros, kādiem apstākļiem jābūt nodrošinātiem ieslodzījuma vietā, kā ieslodzījuma vietas personālam jāizturas pret ieslodzītajiem, kādu veselības aprūpi ieslodzītie var saņemt, kā viņi var sazināties ar ārpasauli un kādās reliģiskās, darba un citās aktivitātēs ieslodzītie var iesaistīties. Šis Gids arī paskaidros, kā ieslodzītie var sūdzēties par dažādām ar ieslodzījumu saistītām problēmām. Vairāk par savām tiesībām apcietinājuma procedūras ietvaros varat uzzināt sadaļā Apcietinājums.

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Uzziniet vairāk par savām tiesībām ieslodzījuma vietā:

Atjaunots 25/07/2023