Kārtība un drošības pasākumi ieslodzījuma vietā

Jūsu pienākums ir ievērot ieslodzījuma vietas iekšējās kārtības noteikumus, neapdraudēt citus cilvēkus un nepakļaut briesmām sevi pašu. Pretējā gadījumā jums var tikt piemēroti disciplinārsodi, drošības pasākumi vai pat pret jums pielietots fizisks spēks.

Ieslodzījuma vietas administrācija ir atbildīga par kārtības uzturēšanu ieslodzījuma vietā un par to, lai visi ieslodzītie būtu drošībā. Tādēļ ieslodzījuma vietas personāls var ieslodzītajiem piemērot disciplinārsodus, drošības pasākumus un īpašos gadījumos pielietot spēku, bet vienmēr tikai saskaņā ar likumu un stingri ievērojot attiecīgo procedūru.

Disciplinārsodi

Ja esat pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus, ieslodzījuma vietas administrācija var pret jums uzsākt disciplinārprocesu un uzlikt jums disciplinārsodu. Visbargākais sods, ko tā var uzlikt, ir ievietošana soda izolatorā. 

Drošības pasākumi un spēka pielietošana

Ieslodzījuma vietas administrācija var jums piemērot īpašus drošības pasākumus vai pat pielietot pret jums spēku, ja tas nepieciešams, lai ieslodzījuma vietā nodrošinātu kārtību un novērstu jebkādas briesmas, kas draud jums vai citiem ieslodzītajiem. Drošības pasākumi ietver tādas metodes kā roku dzelžu uzlikšana, steka vai – galējā situācijā – pat šaujamieroča pielietošana. Tomēr šādi pasākumi ir veicami tikai saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un tikai tad, ja kārtību nav iespējams nodrošināt ar citiem, mazāk ierobežojošiem līdzekļiem.

Vispārīgie noteikumi

Minētie sodi un pasākumi ir pieļaujami tikai īpašās situācijās, ko ar savu uzvedību vai rīcību izraisījis ieslodzītais. Ja jūs ievērojat visus ieslodzījuma vietas iekšējās kārtības noteikumus, tad arī ieslodzījuma vietas personālam jebkurā savā rīcībā ir jāievēro jūsu cilvēktiesības un tas nedrīkst aizskart jūsu godu un cieņu. Tas nozīmē, ka ieslodzījuma vietas personāls nedrīkst jūs pakļaut spīdzināšanai vai necilvēcīgai un pazemojošai attieksmei, fiziski vai vārdiski jūs aizskart vai pret jums pielietot nevajadzīgu spēku. Ieslodzījuma vietas administrācijai jūs jāaizsargā, lai arī citi ieslodzītie jūs neaizskartu un jums nekaitētu. Uzziniet vairāk par vispārīgajiem noteikumiem un drošību.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā izskaidroti pamatnoteikumi attiecībā uz disciplinārsodiem, spēka pielietošanu un drošības pasākumu piemērošanu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma